VNPT Nghệ An
You are here >   Local_VNPT > Nghe_An > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

 

VIỄN THÔNG NGHỆ AN

Viễn thông Nghệ An là doanh nghiệp Nhà nước, là đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; có con dấu riêng theo tên gọi, được đăng ký kinh doanh, được mở tài khoản tại ngân hàng, được thành lập theo Quyết định số 657/TCCB-LĐ/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Pháp luật trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của mình. 

* Chức năng nhiệm vụ:

Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tổ chức, quản lý, kinh doanh các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ viễn thông Hệ 1.

Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương.

Tư vấn, khảo sát, thiết kế các công trình viễn thông - công nghệ thông tin; kinh doanh vật tư, thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin.

Kinh doanh các nghành nghề khác trong phạm vi được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho phép và phù hợp với quy định của Pháp luật.


* Các dịch vụ viễn thông hiện đang cung cấp:

Cung cấp và hỗ trợ sau bán hàng dịch vụ điện thoại di động Vinaphone, Vinacard, VinaXtra, Vinadaily, Vinatext, Gphone.

Cung cấp và hỗ trợ sau bán hàng dịch vụ di động nội tỉnh Nanphone.

Cung cấp dịch vụ điện thoại cố định (lắp đặt mới, đăng ký các dịch vụ cộng thêm,...).

Kinh doanh các thiết bị viễn thông: máy điện thoại cố định, máy Fax, máy điện thoại di động các loại, tổng đài điện thoại các loại.

Cung cấp các loại thẻ cào: Vinacard, Mobicard, Fone-VNN, Cardphone, 1719,....

Cung cấp các dịch vụ Internet trực tiếp và gián tiếp, Internet tốc độ cao.

Cung cấp các dịch vụ truyền số liệu, thuê kênh, vv,....

Cung cấp các dịch vụ thông tin kinh tế xã hội:

- Giải đáp thông tin qua 1080.

- Tư vấn qua điện thoại 1018.

- Hộp thư thông tin điện thoại 801xxx.

- Dịch vụ điện thoại dung thẻ.
      - Dịch vụ MyTV, SongLamTV