VNPT Quảng Nam
You are here >   Local_VNPT > Quang_Nam > Intro
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 

 

1. Ban lãnh đạo VNPT Quảng Nam:  

                              
Giám đốc:        Ông Lê Kông Sơn
                                
Phó Giám đốc: Ông Trần Đoàn Đức
                                
Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Viết Hà

 

2. Ban lãnh đạo các đơn vị thành viên:

 

STT Tên đơn vị Giám đốc Phó Giám đốc
1 TT Viễn thông Tam Kỳ - Phú Ninh Ông Huỳnh Đức Thọ Ông Lương Hồng Ân
2 TT Viễn thông Duy Xuyên Ông Ông Văn Xuân Ông Đoàn Bổn
3 TT Viễn thông Hội An Bà Phạm Thị Phương Thảo Ông Lê Văn Đạo
Ông Kiều Thanh Tân
4 TT Viễn thông Núi Thành Ông Phan Như Lĩnh Ông Nguyễn Văn Sơn
5 TT Viễn thông Thăng Bình Ông Nguyễn Xuân Yên Ông Phan Văn Cường
Ông Trần Đình Phúc
6 TT Viễn thông Tiên Phước - Trà My Ông Nguyễn Đình Chi  
7 TT Viễn thông Đại Lộc Ông Nguyễn Hữu Lộc Ông Lê Trọng Hiệp
8 TT Viễn thông Tam Giang Ông Nguyễn Thanh Nhàn  
9 TT Viễn thông Quế Sơn Ông Võ Văn Lộc  
10 TT Viễn thông Hiệp Đưc - Phước Sơn Ông Nguyễn Văn Bổn  
11 TT viễn thông Điện Bàn Ông Lê Tấn Long Ông Nguyễn Văn Yến
12 TT Dịch vụ Khách hàng Ông Huỳnh Cẩm Sơn Ông Nguyễn Văn Thành
13 TT Chuyển mạch và truyền dẫn Ông Trần Quốc Trân

Ông Nguyễn Văn Quốc
Ông Võ Hoàng Liên Bảo