VNPT | Giới thiệu
You are here >   Intro
Register   |  Login
 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
 

 
Tổng Giám đốc Tập đoàn
Ông Phạm Đức Long

Tiến sỹ Điện tử Viễn thông

Nơi đào tạo: Tokyo (Nhật Bản), ĐH Bách Khoa Tp.HCM

 

 

 

 

 

 

 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn
Ông Lương Mạnh Hoàng
     
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Ông Nghiêm Phú Hoàn
 

 

Thạc sỹ Điện tử Viễn thông, Kỹ sư Vô tuyến điện 

Nơi đào tạo: ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kỹ thuật Thông tin liên lạc

     

 

Thạc sỹ Viễn thông

Nơi đào tạo: ĐH Kỹ thuật Budapest (Hungary)

               

 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Ông Nguyễn Văn Nhiễn
   

  Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Ông Tô Mạnh Cường
 

 

Thạc sỹ  QTKD, Kỹ sư Kinh tế Bưu điện, Cử nhân Luật

Nơi đào tạo: ĐH Kỹ thuật thông tin liên lạc, ĐH California (Mỹ)

     

 

Thạc sỹ  Điện tử Viễn thông, Cử nhân QTKD 

Nơi đào tạo: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân

               
 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn
Ông Huỳnh Văn Liêm
       
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn
Ông Ngô HùngTín
 

 

 

Thạc sỹ Kỹ thuật Viễn thông

Nơi đào tạo: Đại học New South Wales (Australia)

     

 

Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Thông tin vô tuyến điện

Nơi đào tạo: Đại học PWU (Mỹ), Đại học Thông tin liên lạc Matxcova (Nga)