VNPT | Giới thiệu
You are here >   Intro
Register   |  Login
 
VNPT BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Viễn thông Bà Rịa - Vũng Tàu - đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của mình.

Ngành nghề kinh doanh: Viễn thông Bà Rịa - Vũng Tàu có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Viễn thông - CNTT, cụ thể như sau:

·                 Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng Viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
·                 Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ Viễn thông - CNTT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
·                 Sản xuất, kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị Viễn thông - CNTT theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng.
·                 Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình Viễn thông - CNTT.
·                 Kinh doanh dịch vụ quảng các, dịch vụ truyền thông.
·                 Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.
·                 Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và cấp trên.
·                 Kinh doanh các nghành nghề khác trong phạm vi được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Địa chỉ website: http://www.vnpt-brvt.com.vn