VNPT | VNPT Channel
You are here >   WebTV > ShowDetail
Register   |  Login
Hố sâu ngăn cách
Sự chênh lệch quá lớn của Giáo dục giữa vùng sâu vùng xa và thành thị đã vô hình tạo ra hố sâu ngăn cách không chỉ về khoảng cách giàu nghèo mà còn là một rào cản văn hóa giữa các thế hệ con người Việt Nam...
Thời lượng: 1'
Số lượt xem: 11736