VNPT | Thành lập Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
You are here >   Intro > Cac_moc_phat_trien > NewsDetail
Register   |  Login
 
<
>
Thành lập Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
Cập nhật ngày: 30/04/1995 Facebook Youtube Youtube

Tháng 4/1995,Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chính thức được thành lập theo mô hình Tổng Công ty 91, trực thuộc Chính phủ và Tổng cục Bưu điện với tên giao dịch quốc tế viết tắt là VNPT, chính thức tách khỏi chức năng quản lý nhà nước và trở thành đơn vị sản xuất, kinh doanh, quản lý khai thác và cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông.

 

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại