VNPT | Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 của VNPT
You are here >   Intro > Cac_moc_phat_trien > NewsDetail
Register   |  Login
 
<
>
Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 của VNPT
Cập nhật ngày: 08/12/2015 Facebook Youtube Youtube

1. Lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn: 2.793 tỷ đồng

2. Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn: 49.098, trong đó doanh thu Công ty mẹ 48.509 tỷ đồng

3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu toàn Tập đoàn: 4,6%, trong đó tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Công ty mẹ 4,5%

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại