VNPT | VNPT chuyển giao VietnamPost về Bộ TT&TT
You are here >   Intro > Cac_moc_phat_trien > NewsDetail
Register   |  Login
 
<
>
VNPT chuyển giao VietnamPost về Bộ TT&TT
Cập nhật ngày: 19/12/2012 Facebook Youtube Youtube

Ngày 19/12/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ ký Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost) từ VNPT về Bộ TT&TT, theo Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự kiện chuẩn bị cho thời điểm VietnamPost chính thức tách ra hoạt động độc lập với VNPT từ ngày 01/01/2013, đánh dấu việc hoàn thành quá trình chia tách Bưu chính - Viễn thông của Việt Nam đã được khởi động từ hơn 10 năm trước đây.

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại