VNPT | Thành lập 3 Tcty và vận hành thống nhất trên toàn mạng
You are here >   Intro > Cac_moc_phat_trien > NewsDetail
Register   |  Login
 
<
>
Thành lập 3 Tcty và vận hành thống nhất trên toàn mạng
Cập nhật ngày: 15/05/2015 Facebook Youtube Youtube

Ngày 15/5/2015, Tập đoàn đã chính thức ra mắt 3 Tcty gồm: Dịch vụ viễn thông (VNPT-VinaPhone), Hạ tầng mạng (VNPT-Net), Truyền thông (VNPT-Media). Theo đó, VNPT - Net là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn, đăng ký hoạt động dưới hình thức chi nhánh của doanh nghiệp; VNPT-VinaPhone và VNPT-Media là công ty TNHH MTV do Tập đoàn sở hữu và nắm 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Tiếp sau việc tách riêng hoạt động của 2 khối Kinh doanh - Kỹ thuật ở các VNPT tỉnh/thành, từ đầu tháng 10/2015, các Trung tâm kinh doanh ở 63/63 VNPT tỉnh/thành đã được hoàn tất chuyển giao về Tcty VNPT-Vinaphone, hoạt động bán hàng của Tập đoàn đi vào guồng mới và vận hành thống nhất trên toàn mạng

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại