VNPT | XÂY DỰNG VĂN MINH BƯU ĐIỆN, ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
You are here >   Intro > Truyen_thong_lich_su > View
Register   |  Login
 
<
>
XÂY DỰNG VĂN MINH BƯU ĐIỆN, ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Cập nhật ngày: 12/05/2011 Facebook Youtube Youtube

Để đáp ứng được yêu cầu của các cấp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhu cầu của xã hội trong giai đoạn Hội nhập và Phát triển, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông-CNTT nói chung và VNPT nói riêng phải có bước đổi mới triệt để toàn diện về mọi mặt.

 

I.                    Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng; phát huy vai trò các tổ chức quần chúng trong mọi hoạt động

1.      Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Bước sang thiên niên kỷ mới, Đảng bộ Tập đoàn BCVT Việt Nam luôn quán triệt quan điểm “Xây dựng kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”. Tuy có nhiều thuận lợi: Các quan điểm của Đảng về đổi mới phát triển kinh tế-xã hội, về tăng cường xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị đã tạo căn cứ, tiền đề quan trọng cho hoạt động của các tổ chức đảng; Đảng bộ VNPT luôn được sự ủng hộ quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cơ quan Đảng, Chính phủ, đặc biệt là Đảng ủy khối cơ quan Kinh tế TW,  Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW. Song Đảng bộ cũng phải đối mặt với hàng loạt khó khăn thách thức: Tình hình xây dựng mạng lưới, trang thiết bị, đầu tư công nghệ, SXKD chuyển biến mạnh mẽ, cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi Đảng bộ phải nâng cao hơn nữa tầm trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đảm bảo tăng trưởng bền vững, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế-xã hội, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống CBCNV. Bộ máy tổ chức chuyển biến nhanh theo hướng tập đoàn kinh tế đặt ra yêu cầu mô hình tổ chức của Đảng bộ cũng cần có sự thay đổi thích ứng để luôn bảo đảm sự lãnh đạo kịp thời, hiệu quả.

Ngày 23/11/2000, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty BCVT Việt Nam lần thứ 20 tổ chức, Đại hội đề ra 5 phương châm chỉ đạo và những nhiệm vụ chủ yếu nhằm định hướng công tác cho cả nhiệm kỳ và bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2000-2005 gồm 25 ủy viên, đ/c Đỗ Trung Tá được bầu là Bí thư đảng ủy, đ/c Hoàng Thọ Thái, Nguyễn Văn Thụ là Phó bí thư Đảng ủy. Năm 2002, đ/c Đỗ Trung Tá được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ BCVT, đ/c Hoàng Thọ Thái được bầu là Bí thư Đảng ủy.

Là tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Ban chấp hành Đảng bộ  luôn chú trọng công tác tư tưởng, tạo tâm thế cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước xu thế cạnh tranh và hội nhập ngày càng gia tăng, mô hình tổ chức của VNPT có những bước đổi mới mạnh mẽ, qua đó tăng cường thống nhất tư tưởng trong đổi mới doanh nghiệp, đổi mới công nghệ và các hoạt động SXKD.

Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức của Đảng bộ và sắp xếp, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng luôn được coi trọng. Ngày 24/3/2003, Bộ Chính trị ra quyết định số 67-QĐ/TW về việc thành lập Ban cán sự đảng tại 8 Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt trong đó có Ban cán sự đảng Tổng công ty BCVT VN.

Ngày 25/3/2003, Ban Bí thư TW ra Quyết định số 631-QĐNS/TW chỉ định Ban cán sự đảng Tổng công ty BCVT VN gồm 6 ủy viên do đ/c Vũ Văn Luân (Chủ tịch HĐQT) làm Bí thư và 5 đ/c ủy viên: Phạm Long Trận (Tổng giám đốc), Hoàng Thọ Thái (Bí thư đảng ủy), Nguyễn Tạ Lựu (UV HĐQT, trưởng Ban kiểm soát), Lê Anh Đức (phó TGĐ), Nguyễn Quốc Thịnh (trưởng Ban TCCB-LĐ).

Ngày 18/7/2006 Bộ Chính trị ra QĐ số 74-QĐNS/TW chỉ định Ban cán sự có 4 ủy viên do đ/c Phạm Long Trận (quyền Chủ tịch HĐQT)) làm Bí thư, và 3 đ/c ủy viên là Vũ Tuấn Hùng (Tổng giám đốc), Hoàng Thọ Thái (Bí thư đảng ủy, Trưởng Ban kiểm soát), Bùi Thiện Minh (Phó Tổng giám đốc).

Ngày 18/9/2007, theo quyết định số 84-QĐ/TW của Bộ chính trị, Ban cán sự Đảng Tập đoàn kết thúc hoạt động.

Ngày 25/10/2005, Đại hội Đại biểu đảng bộ Tổng công ty BCVT VN lần thứ 21 tổ chức thành công, Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010 gồm 19 ủy viên, đ/c Hoàng Thọ Thái là Bí thư Đảng ủy, các đ/c Trần Mạnh Hùng, Hoàng Đức Sơn là Phó bí thư Đảng ủy. Tháng 7/2006, đ/c Trần Mạnh Hùng chuyển công tác, tháng 8/2006, đ/c Vũ Tuấn Hùng được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy. Tháng 3/2010, đ/c Hoàng Thọ Thái nghỉ chế độ, đ/c Phạm Long Trận giữ chức Bí thư Đảng ủy. Sau khi thành lập Tập đoàn BCVT VN, Ban chấp hành Đảng bộ được kiện toàn và bổ sung lên 27 ủy viên và đổi tên thành Đảng bộ Tập đoàn BCVT VN theo quyết định số 210/QĐ ngày 5/6/2006 của Đảng ủy khối cơ quan kinh tế TW (nay là Đảng bộ khối doanh nghiệp TW).

Thực hiện nhiệm vụ Đảng lãnh đạo xây dựng chính quyền, Ban cán sự Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ và các cấp ủy cơ sở luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong lãnh đạo công tác cán bộ. Trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng bộ về công tác cán bộ, các cấp ủy đảng luôn chú trọng đảm bảo nguyên tắc: tập thể cấp ủy thực hiện công tác đánh giá, đề xuất, xây dựng quy hoạch cán bộ và đề nghị bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, đồng thời nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác cán bộ của đơn vị. Từ năm 2001-2008, Đảng ủy VNPT đã tham gia ý kiến đề xuất và giới thiệu 357 lượt cán bộ, đảng viên để lãnh đạo VNPT điều động, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo VNPT và các ban chức năng, làm đại diện vốn của VNPT tại các đơn vị thành viên và các doanh nghiệp có vốn góp của VNPT. Cấp ủy các cơ sở cũng tích cực tham gia quá trình quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý. Nhờ có sự tập trung, thống nhất cao trong Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo chuyên môn về xác định tiêu chuẩn cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm cán bộ nên công tác cán bộ luôn được tiến hành chủ động, kịp thời, hiệu quả.

Công tác kiểm tra Đảng được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Hàng năm  Ủy ban kiểm tra sớm xây dựng chương trình kế hoạch và tiến hành nghiêm túc các đợt kiểm tra và hướng dẫn cơ sở đẩy mạnh công tác kiểm tra trong toàn Đảng bộ về ý thức chấp  hành Điều lệ Đảng, về cán bộ và công tác cán bộ, chế độ sinh hoạt Đảng, công tác phát triển Đảng, quản lý hồ sơ đảng viên…Sau mỗi đợt kiểm tra, Ủy ban kiểm tra đều tiến hành tổng kết và đề ra những biện pháp cụ thể để các cơ sở phát huy những thành tích đạt được và khắc phục các mặt tồn tại yếu kém. Các đơn thư tố cáo, khiếu nại được xử lý, giải quyết dứt điểm theo quy định của Điều lệ Đảng, không có đơn thư tồn đọng.

Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo ở một ngành kinh tế mũi nhọn, có ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được Đảng bộ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Ban bảo vệ chính trị nội bộ được thành lập hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng VNPT. Đảng ủy VNPT luôn quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về an ninh chính trị, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội. …

Bên cạnh những mặt đạt được, hoạt động của Đảng bộ vẫn còn bộc lộ một số hạn chế: Vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở còn hạn chế; công tác quy hoạch đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đã có tiến bộ nhưng vẫn chưa bắt kịp yêu cầu thực tiễn. Chất lượng sinh hoạt chi bộ một số nơi chưa cao. Vẫn còn đảng viên có biểu hiện  cá nhân chủ nghĩa, kém gương mẫu, thiếu tinh thần xây dựng, có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, nể nang trong đấu tranh phê bình tự phê bình. Trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của một số cấp ủy và đảng viên chưa theo kịp yêu cầu của đổi mới. Đảng ủy chưa kịp thời chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tại các đảng bộ trong công ty cổ phần và công tác quản lý cán bộ đại diện vốn của VNPT tại các công ty cổ phần còn chưa chặt chẽ…Những hạn chế này đòi hỏi Đảng bộ phải có những biện pháp khắc phục để tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo Tập đoàn vững bước trong cơ chế cạnh tranh và hội nhập phát triển.

2.      Đổi mới hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hội nhập và phát triển

Bước vào thực hiện Chiến lược Hội nhập và Phát triển của Ngành, Công đoàn Bưu điện Việt Nam quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Tổng liên đoàn, đồng thời gắn kết với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Ngành, tăng cường đổi mới cả về nhận thức, hình thức tổ chức và hoạt động cho phù hợp, từng bước điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu hoạt động. Ban thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan, ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức và hoạt động công đoàn ở các cơ sở, nhất là các công ty cổ phần, liên doanh… Đồng thời công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn được đẩy mạnh.

Trong quá trình cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp, Công đoàn phối hợp chặt chẽ cùng chuyên môn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tham gia xây dựng phương án cổ phần hóa với nguyên tắc bảo đảm các quyền lợi nhất là việc làm và thu nhập. Tổ chức và hoạt động công đoàn trong các đơn vị liên doanh cũng được đổi mới, tinh gọn, chức năng phản biện được đề cao, khẳng định rõ hơn vai trò của công đoàn sát cánh cùng chuyên môn, động viên CBCNV đoàn kết xây dựng đơn vị, thi đua lao động sản xuất. Nhờ vậy, các doanh nghiệp cổ phần, liên doanh đều hoạt động khá ổn định. Trong quá trình chia tách bưu chính viễn thông và sắp xếp lại doanh nghiệp, Công đoàn thực hiện tốt công tác tư tưởng cho CBCNV, nhất là trong khối bưu chính; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ngành tổ chức sắp xếp, tạo việc làm cho người lao động. Lực lượng lao động ngày càng trẻ hóa, bản lĩnh chính trị được tăng cường, trình độ học vấn, khả năng chuyên môn và tay nghề từng bước được nâng cao đáp ứng tốt hơn với yêu cầu đổi mới và phát triển Ngành….

Ngày 28/5/2003, Đại hội Đại biểu Công đoàn Bưu điện Việt Nam lần thứ XII bầu Ban chấp hành gồm 35 Ủy viên. Đ/c Phan Hoàng Đức được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, các đ/c Hoàng Huy Loạt, Đinh Văn Hán, Vũ thị Quán giữ chức vụ Phó chủ tịch. Tháng 8/2005, đ/c Nguyễn Thanh Sự được bầu giữ chức Phó chủ tịch thay đ/c Vũ thị Quán nghỉ hưu từ tháng 2/2005.

Tháng 3/2006, đ/c Phan Hoàng Đức chuyển công tác về Tập đoàn, đ/c Hoàng Huy Loạt được bầu giữ chức Chủ tịch, đ/c Hoàng Thị Tuyên giữ chức Phó chủ tịch.

Đại hội đề ra các yêu cầu, nhiệm vụ chính và những biện pháp lớn trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, truyền thống, ngành nghề; triển khai mạnh mẽ 3 cuộc vận động và 10 chương trình hành động, trong đó lấy vận động xây dựng “Văn minh bưu điện”, “Văn hóa doanh nghiệp” là hoạt động xuyên suốt; phát huy quyền làm chủ của CNVC; đổi mới phương pháp phân phối thu nhập để khuyến khích chất lượng, năng suất và hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động của Ban Nữ công các cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động cụm công đoàn v.v…

Thực hiện chức năng tuyên truyền giáo dục, CĐBĐ Việt Nam đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ đoàn viên, giúp CBCNV yên tâm công tác, tin tưởng vào Chiến lược Hội nhập và Phát triển của Ngành; nâng cao nhận thức về những khó khăn thách thức của nền kinh tế thị trường, về cạnh tranh hội nhập; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục phù hợp với tình hình ở cơ sở, bám sát nhu cầu và sự biến đổi tâm lý, lối sống của người lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và trưởng thành của Ngành.

Thực hiện chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng, Công đoàn các cấp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng triển khai thực hiện công tác đánh giá chất lượng đảng viên, đồng thời chú trọng đến công tác phát triển Đảng. Hàng năm, Công đoàn giới thiệu hàng nghìn quần chúng ưu tú để Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

Tham gia tích cực vào đổi mới doanh nghiệp là một nội dung trọng yếu của CĐBĐ các cấp trong công tác tham gia quản lý. Phối hợp với chuyên môn xây dựng nhiều đề án quan trọng của Ngành: Đề án thành lập Tập đoàn BCVT, Đề án nghiên cứu tổ chức quản lý và kinh doanh bưu chính…Những ý kiến đóng góp của công đoàn không đơn thuần xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ mà sâu xa là từ sự nắm vững xu hướng phát triển, từ sự tâm huyết chia sẻ với lãnh đạo Ngành về hướng phát triển bền vững gắn liền với lợi ích thiết thân của người lao động. Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hóa theo kế hoạch đã trình Chính phủ, tham gia điều chỉnh bổ sung và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế quy định có liên quan đến quyền và các lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần đảm bảo và nâng cao quyền lợi của người lao động ở tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được thực hiện tốt thông qua vai trò các cấp Công đoàn, gắn kết và phối hợp với chuyên môn dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Nội dung Quy chế được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù từng loại hình doanh nghiệp. Phương châm “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” được đề cao; nhiều vấn đề về phương án SXKD, thực hiện chính sách, tuyển dụng lao động, sử dụng quỹ phúc lợi… được thực hiện công khai. Các cấp công đoàn thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động đoàn viên phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp ý kiến cho các chiến lược, kế hoạch phát triển của đơn vị. Đây là kênh thông tin quan trọng, đáng tin cậy để lãnh đạo chuyên môn các đơn vị điều chỉnh công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư, quản lý lao động, công tác cán bộ và đào tạo, phân phối thu nhập, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe… phù hợp với tình hình quản lý SXKD hàng năm. Công đoàn tại các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành xây dựng và đưa vào thực hiện các quy chế nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế phân phối thu nhập, quy chế tham quan du lịch, hiếu hỷ…. mà ở đó quyền và lợi ích của người lao động được công khai minh bạch… Với kết quả thực hành dân chủ ở cơ sở trong các đơn vị ngành Bưu điện, VNPT đã được Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Trung ương ghi nhận  và đánh giá cao vai trò của Công đoàn Bưu điện Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của CBCNV trong thời kỳ đổi mới.

Hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp được tăng cường trong việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra tài chính công đoàn…qua đó kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm để uốn nắn, khắc phục.

Hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng và thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hiểu biết cho cán bộ công đoàn về hoạt động công đoàn trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Thông qua các hoạt động đối ngoại, quan hệ hợp tác quốc tế và tình đoàn kết, gắn bó giữa Công đoàn BĐVN với các công đoàn cùng ngành nghề trong khu vực và trên thế giới ngày càng phát triển, uy tín và vị thế quốc tế của Công đoàn BĐVN ngày càng được củng cố và tăng cường. Năm 2008, Công đoàn BĐVN đã trở thành thành viên chính thức của mạng lưới công đoàn quốc tế (UNI). Năm 2010 Công đoàn BĐVN đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cộng đồng công đoàn các ngành dịch vụ các nước ASEAN (ASETUC).

Ngày 23/6/2008, Đại hội Công đoàn BĐVN lần thứ XIII nhiệm kỳ 2008 – 2013 được tổ chức, với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Trí tuệ-Đổi mới-Phát triển”. Đại hội bầu BCH gồm 35 ủy viên. Đồng chí Hoàng Huy Loạt được bầu giữ chức Chủ tịch, các đ/c Hoàng Thị Tuyên, Triệu Tiến Thắng, Trần Văn Dinh được bầu giữ chức Phó chủ tịch Công đoàn BĐVN.

Sau 10 năm tổ chức giáo dục, động viên CBCNV thực hiện Chiến lược Hội nhập và Phát triển (2001-2010), Công đoàn BĐVN đã đạt được những thành tựu quan trọng và trở thành chỗ dựa tin cậy của chuyên môn, của bộ máy lãnh đạo quản lý; thật sự là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ công nhân viên chức toàn Ngành; đáp ứng kịp với yêu cầu của các bước chuyển của Ngành và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

3.      Không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên

Bước vào giai đoạn thực hiện chiến lược Hội nhập và Phát triển, Đoàn thanh niên VNPT luôn thể hiện rõ vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận SXKD và tiến quân vào KHCN. Tuổi trẻ VNPT phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, tình nguyện đi đầu trong thực hiện những nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tự khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong quá trình phát triển của Ngành.

Công tác giáo dục định hướng lý tưởng cho đoàn viên thanh niên luôn được thực hiện sáng tạo thông qua những phong trào và hoạt động cụ thể, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho thanh niên về con đường cách mạng: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; về đường lối lãnh đạo của Đảng và vai trò của thanh niên trong công cuộc đổi mới. Các hoạt động của Đoàn thường xuyên được tuyên truyền sâu rộng tới các đoàn viên thanh niên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Đài truyền hình, báo chí, các phương tiện thông tin của VNPT, đặc biệt là thông qua mạng Internet, qua hệ thống email của Đoàn Thanh niên VNPT, do đó các thông tin hoạt động của Đoàn luôn đảm bảo kịp thời, chính xác và tiết kiệm.

Ý thức được nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên trong giai đoạn thực hiện Chiến lược Hội nhập và Phát triển bền vững, Đoàn Thanh niên VNPT đã nêu cao tinh thần chủ động, tự giác trong việc thay đổi mô hình hoạt động, tình nguyện hỗ trợ các hoạt động SXKD, nhiệt huyết giải quyết các khó khăn của đơn vị trong việc mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, học tập và nghiên cứu KHCN nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, nhanh chóng của ngành công nghệ mũi nhọn.

Nhằm tăng cường khuếch trương hình ảnh VNPT, người cán bộ Bưu điện văn minh-hiện đại-nghĩa tình, tăng cường mối quan hệ công tác trong và ngoài Ngành, Đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị và các chương trình giao lưu thanh niên với các đơn vị thuộc nhiều ngành nghề khác qua đó giới thiệu các dịch vụ của VNPT và gây dựng được thương hiệu cho chính Đoàn Thanh niên VNPT trong việc phổ cập tin học và Internet cho các đối tượng khách hàng tiềm năng.

Để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, Đoàn Thanh niên VNPT luôn chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Hàng năm đều xây dựng kế hoạch và tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ chủ chốt các cơ sở Đoàn trực thuộc. Đồng thời tích cực tham gia các chương trình  đào tạo, hợp tác quốc tế, Đoàn Thanh niên VNPT đã tham gia các chương trình nghiên cứu chính sách, giao lưu thanh niên quốc tế tại các nước: Ấn Độ, Thái Lan, Đức, Trung Quốc…. Thông qua đó góp phần tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ và bản lĩnh của tuổi trẻ VNPT.

 

II.                  Định hình giá trị văn hóa doanh nghiệp và văn minh Bưu điện

Văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố tạo nên bản sắc, là sức mạnh tinh thần to lớn, là niềm tự hào của CBCNV các thế hệ, đồng thời góp phần tăng cường sức mạnh cho doanh nghiệp, củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường và đời sống xã hội. Sớm nhận thức được vai trò của xây dựng văn hóa doanh nghiệp, VNPT từng bước định hình bản sắc văn hóa doanh nghiệp từ Tổng công ty – Tập đoàn đến mỗi đơn vị thành viên, với sự tham gia của cả hệ thống từ lãnh đạo Đảng, chuyên môn, các đoàn thể quần chúng và từng CBCNV.

Văn hóa VNPT được tạo dựng qua một quá trình lâu dài, gắn với tiến trình phát triền của cách mạng Việt Nam, được hun đúc bằng ý chí, nhiệt huyết, mồ hôi và nước mắt của nhiều thế hệ. Trải qua 2 cuộc kháng chiến, CBCNV Bưu điện đã tạo dựng cho mình những giá trị truyền thống, đó là không quản ngại mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, thậm chí hy sinh cả tính mạng để giữ vững mạch máu thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống; đó là tinh thần yêu ngành, yêu nghề, đoàn kết giúp đỡ nhau, sống có nghĩa có tình, tạo dựng nên truyền thống “Trung thành-Dũng cảm-Tận tụy-Sáng tạo-Nghĩa tình”. Đây là nguồn nội lực to lớn để CBCNV toàn Ngành đoàn kết, siết chặt đội ngũ, thống nhất ý chí hành động, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng Ngành và góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Bản sắc văn hóa của VNPT được thể hiện rõ nét trong triết lý kinh doanh và phương châm quản lý. Triết lý kinh doanh thể hiện trong tầm nhìn định hướng chiến lược, về xác định mục tiêu phát triển và những giá trị cốt lõi trong SXKD. VNPT luôn xác định là tập đoàn giữ vai trò chủ lực của Việt Nam về phát triển BCVT - CNTT, có khả năng vươn ra thị trường thế giới và đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn viễn thông lớn trong khu vực và trên thế giới; ứng dụng có hiệu quả các công nghệ  tiên tiến vừa đáp ứng yêu cầu phục vụ Đảng, Nhà nước, vừa đảm bảo SXKD, phục vụ khách hàng tốt nhất, mang lại lợi ích cho đối tác, đóng góp lợi ích cho cộng đồng, nâng cao đời sống CBCNV…

Bản sắc văn hóa của VNPT được tạo nên ở sự gắn kết của mọi thành viên đối với cơ quan, đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mình. Mọi thế hệ CBCNV VNPT từ lãnh đạo đến nhân viên, từ già đến trẻ kể cả những người đã nghỉ hưu luôn tìm thấy ở đây bầu không khí chan hòa, gần gũi, nghĩa tình, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đây là truyền thống quý báu được xây dựng, bồi đắp  qua các thế hệ trong suốt hơn nửa thế kỷ, nhất là trong những thời điểm gian khó, nó đã tạo một nguồn sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn thử thách mà mọi thế hệ luôn có ý thức giữ gìn, phát huy.

Bản sắc văn hóa của VNPT còn được tạo nên bởi bầu không khí dân chủ, nhờ đó tăng cường khả năng phát huy tính chủ động sáng tạo của người lao động. Nhiều đối tác, khách hàng nhìn vào bầu không khí dân chủ của VNPT có thể cảm nhận được trách nhiệm, khả năng của VNPT đối với sản phẩm dịch vụ của mình…

Văn hóa VNPT còn được biểu hiện trong việc thể hiện ở sự thống nhất về đặc trưng thương hiệu như kiến trúc trụ sở, logo, slogan, bảng hiệu, các ấn phẩm, phương tiện vận chuyển… thể hiện rõ đặc điểm, thương hiệu và văn hóa VNPT. Ngoài ra văn hóa VNPT còn thể hiện ở việc xây dựng tính chuyên nghiệp trong trang phục, phong cách giao tiếp, phục vụ của đội ngũ nhân viên với khách hàng…

Các phong trào, hoạt động đoàn thể cũng thể hiện nét văn hóa, thương hiệu VNPT. Những hoạt động này tạo nên bầu không khí cởi mở, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, nâng cao đời sống tinh thần của mỗi CBCNV, qua đó góp phần thúc đẩy SXKD và góp phần quảng bá hình ảnh VNPT ra ngoài xã hội.

Như vậy, trong thời kỳ Hội nhập và Phát triển, VNPT tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống 10 chữ vàng “Trung thành-Dũng cảm-Tận tụy-Sáng tạo-Nghĩa tình” của ngành Bưu điện, thực hiện 5 tiêu chí “Nhanh chóng-Chính xác-An toàn-Tiện lợi-Văn minh” của VNPT, từ đó tạo được bản sắc văn hóa riêng, trở thành nguồn nội lực quan trọng, góp phần củng cố uy tín, nâng cao vị thế của VNPT trong nước và quốc tế, góp phần củng cố niềm tin và sức mạnh đoàn kết, tâm huyết gắn bó của CBCNV, tạo nền tảng phát triển bền vững của VNPT.

 

III.                Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, phát huy truyền thống nghĩa tình bưu điện

1.      Đổi mới công tác thi đua khen thưởng

Ngay từ năm 1998, thực hiện chỉ thị số 35/CT-TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới, Tổng Công ty BCVT Việt Nam đã phát huy cao độ tinh thần dân chủ của CBCNV trong việc góp ý kiến xây dựng Quy chế Thi đua khen thưởng. Nội dung công tác thi đua khen thưởng đã được tăng cường thường xuyên, ngày càng đi vào nền nếp, mang lại kết quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào thành công của Chiến lược Hội nhập và Phát triển của Ngành. Hàng năm VNPT đều ban hành Chỉ thị liên tịch về phát động phong trào thi đua cả năm. Nội dung các phong trào được đưa ra cụ thể, chú trọng đến các yếu tố tốc độ tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả. Thông qua phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân được Đảng và Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý.

Từ năm 2006, VNPT triển khai toàn diện công tác đổi mới tổ chức, quản lý theo mô hình Tập đoàn kinh tế, triển khai chia tách bưu chính và viễn thông, sắp xếp lại lực lượng sản xuất, hoạt động kinh doanh, công tác thi đua khen thưởng cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là việc bộ máy tổ chức của các đơn vị thường xuyên thay đổi làm gián đoạn các phong trào thi đua và khó khăn trong việc theo dõi, tổng kết thi đua khen thưởng của nhiều đơn vị. Sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa Đảng ủy, chuyên môn, và công đoàn trong phát động, chỉ đạo các phong trào thi đua sôi nổi và mạnh mẽ trong toàn VNPT hướng vào việc nhanh chóng ổn định tổ chức và các mặt hoạt động, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các danh hiệu thi đua  được đăng ký phấn đấu từ đầu năm. Việc bình xét, đánh giá được tiến hành nghiêm túc, phát huy dân chủ, kết quả có sức thuyết phục cao. Nhờ vậy, công tác thi đua khen thưởng tiếp tục có những thành công mới, quan trọng.

2.      Thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, các chính sách xã hội và chương trình xóa đói giảm nghèo của Chính phủ

Xác định được vai trò quan trọng của công tác giáo dục truyền thống cho CBCNVC trong Ngành, góp phần nâng cao ý thức, tác phong và phẩm chất đội ngũ người cán bộ Bưu điện, thiết thực góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, công tác lịch sử và giáo dục truyền thống tiếp tục được triển khai rộng khắp với hình thức phong phú. Năm 1999, Hội đồng Lịch sử truyền thống ngành Bưu điện được thành lập. Đến năm 2008, sau khi chuyển sang mô hình Tập đoàn, Hội đồng Lịch sử truyền thống Tập đoàn BCVT Việt Nam được thành lập lại, cho đến nay Hội đồng đã ra 11 Nghị quyết về công tác lịch sử truyền thống của Ngành, đưa công tác lịch sử truyền thống ngày càng nề nếp và hiệu quả hơn.

Công tác lịch sử, truyền thống tập trung hướng vào các hoạt động phát huy có hiệu quả truyền thống: Trung thành-Dũng cảm-Tận tụy-Sáng tạo-Nghĩa tình của ngành Bưu điện. Hội đồng Lịch sử truyền thống chỉ đạo Ban thi đua Truyền thống và các phòng ban liên quan xây dựng kế hoạch và yêu cầu cụ thể để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tại các đơn vị.

Từ năm 2000 đến nay, Hội đồng Lịch sử truyền thống đã chỉ đạo biên soạn, xuất bản nhiều ấn phẩm về lịch sử Ngành, lịch sử các đơn vị trong VNPT. Công tác xây dựng tượng đài, di tích, nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm cũng được Ngành đặc biệt quan tâm. Ngoài ra VNPT đang triển khai dự án xây dựng nhà bảo tàng Bưu điện Việt Nam tại C1 (Đại Mỗ-Từ Liêm-Hà Nội). Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Ngành tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Để tỏ lòng tri ân với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ Quốc và thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của các thế hệ Bưu điện, VNPT đã mở chuyên mục “thông tin tìm liệt sĩ ngành Bưu điện” trên các phương tiện thông tin đại chúng của VNPT.

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế đi liền với tiến bộ  và công bằng xã hội, đồng thời phát huy truyền thống “nghĩa tình” của ngành Bưu điện, VNPT luôn là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc nỗ lực chung tay xây dựng cộng đồng. VNPT luôn tích cực tham gia các chương trình chính sách xã hội của Đảng và Chính phủ như chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và nông thôn, kiên cố hóa trường học, tài trợ học bổng “VNPT thắp sáng tương lai”, “VNPT vì sự nghiệp Giáo dục”, “Tặng xe lăn cho các đối tượng tàn tật”…

Công tác chính sách xã hội, chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách được thực hiện thường xuyên, thể hiện truyền thống “nghĩa tình”, “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” của các thế  hệ CBCNV. VNPT thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách, các Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em, đồng bào thiên tai bão lụt….

VNPT là doanh nghiệp luôn đi đầu trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách xã hội, từ thiện. Qua 10 năm, tổng kinh phí cho các hoạt động từ thiện, xã hội lên tới gần 500 tỷ đồng. Ghi nhận những đóng góp tích cực đó, VNPT vinh dự là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam được trao giải “Doanh nghiệp vì Cộng đồng” do Bộ Công thương kết hợp với Hội Nhà báo, Cục Xúc tiến thương mại tổ chức.

 

IV.                Tăng cường công tác an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai

Thực hiện chỉ thị số 20/2000/CT-TTg, ngày 06/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị định số 19/CP, ngày 12/3/1994 về công tác quốc phòng trong tình hình mới, VNPT phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai Đề án tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ chuyên ngành Bưu điện, đồng thời xây dựng phương án huy động thời chiến, tích cực tham gia diễn tập và hội thao quân sự đạt chất lượng cao. Bên cạnh đó, VNPT luôn gắn kết hoạt động giữa các mạng thông tin, bảo đảm thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ hiệu quả các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, bảo đảm thông tin phòng chống, giảm nhẹ thiên tai. Việc tham gia diễn tập quân sự tại các quân khu, các tỉnh , diễn tập cứu hộ cứu nạn trên biển được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/1999/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 138/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống tội phạm trong tình hình mới, VNPT phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, trụ sở, an toàn thông tin trong mọi tình huống, nhất là các sự kiện quan trọng của đất nước, hạn chế đáng kể các vụ việc xảy ra. Đã cung cấp hàng trăm tin tức có liên quan, hỗ trợ Bộ Công an, Tổng cục An ninh phát hiện nhiều vụ trọng án, đặc biệt là buôn ma túy, buôn lậu, làm hàng giả… Các đơn vị của VNPT phối hợp với các cơ quan an ninh điều tra ngăn chặn và xử lý kịp thời nhiều vụ án kinh doanh trái phép dịch vụ viễn thông quốc tế. Các nhiệm vụ của công tác quốc phòng toàn dân, kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, chính sách hậu phương quân đội được triển khai đạt kết quả tốt. Với thành tích đã đạt được, VNPT vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất về công tác quốc phòng toàn dân.

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại