VNPT | 10 sự kiện nổi bật của Tập đoàn BCVT Việt Nam 2013
You are here >   Intro > Truyen_thong_lich_su > View
Register   |  Login
 
<
>
10 sự kiện nổi bật của Tập đoàn BCVT Việt Nam 2013
Cập nhật ngày: 17/01/2014 Facebook Youtube Youtube

Năm 2013, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, sự cạnh tranh gay gắt của thị trường viễn thông – công nghệ thông tin cùng đà sụt giảm của các dịch vụ truyền thống, cũng như tác động mới từ các ứng dụng miễn phí OTT, VNPT đã tiếp tục thực hiện các giải pháp mạnh mẽ trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, hướng vào tính hiệu quả.

 

1. Thanh tra Chính phủ công bố kết quả thanh tra VNPT
Đây là hoạt động thanh tra được thực hiện theo kế hoạch năm 2012 của Thanh tra Chính phủ. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, mặc dù hoạt động trong môi trường cạnh tranh gay gắt nhưng VNPT vẫn tăng trưởng và phát triển nhanh, đảm bảo tốt thông tin đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước; xây dựng ngành Viễn thông - công nghệ thông tin (VT-CNTT) liên tục phát triển; duy  trì và mở rộng các dịch vụ công ích đến tận các xã vùng sâu vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn; kinh doanh hiệu quả, vốn chủ sở hữu tăng từ 36.955 tỷ đồng năm 2006 lên 64.498 tỷ đồng vào năm 2010; hệ số nợ phải trả ở mức đảm bảo chủ động về kế hoạch tài chính và thanh toán các khoản nợ vay, bảo toàn vốn; các chỉ tiêu cơ bản như  cơ sở hạ tầng viễn thông, số thuê bao điện thoại, doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân của người lao động... đều tăng qua các năm.
Kết luận cũng chỉ rõ một số tồn tại của VNPT trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản; quản lý doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Với trách nhiệm cao, VNPT đã tập trung: bổ sung vốn điều lệ cho VNPost; đảm bảo nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; quyết toán quỹ viễn thông công ích; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các kiến nghị tại kết luận của Thanh tra Chính phủ.
2. Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán VNPT
Đoàn Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán Tập đoàn từ ngày 4/4 - 6/6/2013. Theo thông báo của Kiểm toán Nhà nước, báo cáo tài chính năm 2012 của VNPT, ngoại trừ phạm vi và giới hạn kiểm toán, sau khi điều chỉnh số liệu theo kết quả kiểm toán là phản ánh trung thực về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN). Năm 2012, VNPT cơ bản thực hiện quản lý tài chính và hạch toán kế toán theo luật pháp, các chính sách, chế độ tài chính - kế toán của Nhà nước.
Kiểm toán Nhà nước cũng đã chỉ ra những tồn tại và giúp VNPT chấn chỉnh, hoàn  thiện  cơ chế quản lý trên các lĩnh vực quản lý tiền và các khoản tương đương tiền; các khoản phải thu, phải trả; vật tư hàng hóa; tài sản dài hạn; phân phối tiền lương và các khoản theo lương; thu nhập, chi phí, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD); tăng  cường rà soát vật tư  thiết bị đầu tư xây dựng cơ bản, tránh tồn đọng vốn nhằm đảm bảo việc công khai minh bạch của các doanh nghiệp (DN) nhà nước về tài chính trong giai đoạn mới.
3. Đổi mới tổ chức, đảm bảo ổn định SXKD và tiếp tục phát triển
Sau lộ trình 10 năm thực hiện từng bước, từ ngày 1/1/2013, VNPT đã chính thức hoàn thành chia tách Bưu chính - Viễn thông, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại VietnamPost về Bộ TT&TT. Cũng trong năm 2013, VNPT đã tiếp tục có những  bước đi chủ động trong đổi mới quản lý, thúc đẩy nâng cao hiệu quả SXKD với nhiều giải pháp mạnh mẽ trên tinh thần tự “tái cơ cấu” chính mình để  đáp  ứng với những yêu cầu mới của quá trình phát triển.
Đề án tái cơ cấu VNPT được Tập đoàn xây dựng đúng tiến độ, đã báo cáo Bộ TT&TT. Cùng đó, Bộ TT&TT đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc và hai thành viên Hội đồng thành viên mới cho VNPT. Đồng thời VNPT cũng đã cơ cấu lại các Ban chức năng theo hướng tinh gọn, đảm bảo ổn định hoạt động SXKD, hoàn thiện hơn về tổ chức với mục  tiêu hiệu quả.
4. Vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD 2013
Năm 2013, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, sự cạnh tranh gay gắt của thị trường VT-CNTT cùng đà sụt giảm của các dịch vụ truyền thống và tác động mới từ các ứng dụng miễn phí OTT, VNPT đã tiếp tục thực hiện các giải pháp mạnh mẽ trong quản lý, điều hành SXKD hướng mạnh vào tính hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, chương trình “Nụ cười VNPT” và đặc biệt là chiến dịch thi đua “120 ngày đêm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD”. Với nỗ lực và quyết tâm cao, năm 2013 VNPT đã đạt tổng doanh thu 120.505 tỷ đồng, bằng 101,27% kế hoạch; tổng lợi nhuận đạt 9.302 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch; tổng nộp NSNN 7.894 tỷ đồng, bằng 107,89% kế hoạch.
5. Năm CNTT của Tập đoàn với nhiều sản phẩm, dịch vụ mới đưa ra thị trường
Năm 2013, VNPT đã bước đầu tập trung lực lượng CNTT, thành lập Ban chức năng mới về CNTT và Dịch vụ giá trị gia tăng (GTGT), triển khai mới nhiều ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, cho ra nhiều sản phẩm, dịch vụ VT-CNTT mới, điển hình như: bàn giao Hệ thống Điều hành Điện tử Quốc hội (e-PAS) giúp  Văn phòng Quốc hội điều hành thông tin đa chiều, thông suốt giữa các cấp; dịch vụ Hóa đơn điện tử đầu tiên tại Việt Nam; dịch vụ Cloud VNN; MetroNET và các nhóm giải pháp ICT cho DN; truyền hình và giải trí trực tuyến MyTV Net trên di động, tablet; ra mắt smartphone Việt Nam đầu tiên Vivas Lotus S1, hướng đến người dùng hạng trung… Đây là những nỗ lực mới của VNPT nhằm đáp ứng  nhu cầu ngày càng cao về các dịch vụ VT-CNTT của xã hội. 
Năm qua, VNPT cũng lần đầu tiên ký kết hợp tác chiến lược về VT-CNTT với một tỉnh thành là Hải Phòng. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác  trên 4 lĩnh vực: xây dựng hạ tầng VT-CNTT; ứng dụng CNTT xây dựng hệ thống giao thông thông minh; xây dựng giải pháp tổng thể an toàn an ninh thông tin, chính quyền điện tử của Hải Phòng và đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT.
6. Mạng lưới thông tin liên lạc của VNPT vững vàng trong bão lũ lớn
Năm 2013, trong những cơn bão lũ lớn như bão số 10 và 11, với tinh thần luôn chủ động, sẵn sàng PCLB cũng như khẩn trương khắc phục thiệt hại, mạng lưới thông tin liên lạc (TTLL) của VNPT đã luôn vững vàng, thông suốt trong bão lũ. Đặc biệt, để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ chốt đảm bảo an toàn an ninh TTLL cho các Đoàn công tác của Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão từ Trung ương tới địa phương trong mọi tình huống, VNPT đã huy động đồng bộ các phương thức, phương tiện thông tin từ cố định, di động, vệ tinh cho đến các trang thiết bị cơ động chuyên dụng... với hàng nghìn CBCNV ứng trực ngày đêm. Những nỗ lực của VNPT trong đảm bảo TTLL phục vụ chỉ đạo phòng chống lụt bão và cộng đồng nói chung trong bão lũ đã được các bộ ngành và địa phương đánh giá cao.
7. VNPT tiếp tục nằm trong Top đầu Bảng xếp hạng V1000
Bảng xếp hạng V1000 được xây dựng dựa trên kết quả thu thập, điều tra, xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của Ban tổ chức (Tạp chí Thuế, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam - Vietnam Report, Báo điện tử VietnamNet) nhằm tôn vinh và ghi nhận 1.000 DN đã có đóng góp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam. Năm 2013, VNPT là DN nằm trong danh sách Top 20 Bảng xếp hạng V1000.
8. Đón nhận các danh hiệu, huân chương cao quý
Năm 2013, Bộ TT&TT và VNPT đã đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho Ban Giao bưu - Thông tin Trung ương Cục miền Nam vào đúng dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Bưu điện 15/8.
Được thành lập năm 1961-1962, trong suốt kháng chiến chống Mỹ, lực lượng này đã luôn  kiên cường, mưu trí, dũng cảm chiến đấu giữ vững TTLL, tạo nên hệ thống thông tin huyết mạch của cách mạng miền Nam. Trong chiến đấu đảm bảo TTLL đã có trên 5.000 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh và hàng ngàn thương bệnh binh. Danh hiệu Anh hùng LLVTND trao tặng cho Ban Giao bưu - Thông tin thêm một lần nữa khẳng định truyền thống "Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình" của ngành Bưu điện, mà Tập đoàn VNPT là DN chủ lực đã tiếp tục kế thừa và phát huy.
Cũng trong năm 2013, các đơn vị thành viên VNPT là Học viện Công nghệ  BCVT đã đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN) được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, là đơn vị luôn giữ vị trí dẫn đầu các công ty hạ tầng viễn thông, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.
9. Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam lần thứ 14
Đại hội XIV Công đoàn Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 đã được tổ chức thành công với tinh thần Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả. Đại hội thống nhất triển khai các Chương trình hành động lớn là: Nâng cao Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả SXKD; Xây dựng con người VNPT chuyên nghiệp; Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tập trung mọi nguồn lực xây dựng Tập đoàn VNPT phát triển nhanh, vượt trội và bền vững.
10. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa DN VNPT
Trước những thách thức mới của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, xác định văn hóa DN chính là nội lực nền tảng để VNPT thực hiện mục tiêu tiếp tục xây dựng trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông  hàng đầu Việt Nam, năm 2013, sau một thời gian nghiên cứu, đúc kết lại lịch sử truyền thống và quá trình xây dựng, phát triển của Tập đoàn, VNPT đã lần đầu tiên biên soạn bộ tài liệu đưa ra những giá trị đặc trưng, cơ bản của Văn hóa VNPT. Bộ tài liệu về Văn hóa VNPT hiện đang được lấy ý kiến rộng rãi trong CBCNV Tập đoàn để tiếp tục hoàn thiện và chính thức đưa vào sử  dụng, góp phần đẩy mạnh xây dựng con người, văn hoá và thương hiệu VNPT.

 

 

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại