VNPT | BẢNG GIÁ CƯỚC INTERNET ADSL/MegaVNN ÁP DỤNG TỪ 31/5/2010
You are here >   Local_VNPT > Binh_Thuan > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
BẢNG GIÁ CƯỚC INTERNET ADSL/MegaVNN ÁP DỤNG TỪ 31/5/2010
Cập nhật ngày: 06/07/2010 Facebook Youtube Youtube

Giá cước Ban hành kèm theo quyết định số 330 /QĐ-VTBT-KHKD ngày 31/5/2010 của Viễn thông Bình Thuận

I. Cước sử dụng dịch vụ hàng tháng (chưa bao gồm thuế GTGT):

 

Mô tả

MegaBasic

MegaEasy

MegaFamily

MegaMaxi

MegaPro

I. Tốc độ truy nhập

1. Tốc độ cam kết tối đa

1.536Kbps/

512Kbps

3.072Kbps/

512Kbps

4.096Kbps/

640Kbps

6.144Kbps/

640Kbps

8.192Kbps/

640Kbps

 2.Tốc độ cam kết tối thiểu

Không

Không

256Kbps/

256Kbps

512Kbps/

512Kbps

512Kbps/

512Kbps

II. Địa chỉ IP

IP động

IP động

IP động

IP động

Miễn phí 01 IP tĩnh

III. Mức cước

1. Phương thức 1: Trả theo lưu lượng gửi và nhận

a. Cước thuê bao:

Không áp dụng

24.000 đồng/tháng

35.000 đồng/tháng

100.000 đồng/tháng

200.000 đồng/tháng

b. Cước theo lưu lượng:

- 400Mbyte đầu: 18.181 đồng

- Mỗi Mbyte tiếp theo: 60 đồng

45 đồng/Mbyte

48

đồng/Mbyte

50

đồng/Mbyte

50 đồng/Mbyte

c. Cước sử dụng tối đa (bao gồm cước thuê bao tháng)

- Tại Phan Thiết

200.000 đồng/tháng

240.000 đồng/tháng

360.000 đồng/tháng

880.000 đồng/tháng

1.600.000 đồng/tháng

- Tại các huyện, thị xã còn lại

285.000 đồng/tháng

430.000

đồng/tháng

1.045.000 đồng/tháng

2. Phương thức 2: Sử dụng trọn gói (không phụ thuộc vào lưu lượng sử dụng)

- Tại Phan Thiết

150.000 đồng/tháng

195.000 đồng/tháng

280.000 đồng/tháng

720.000 đồng/tháng

1.120.000 đồng/tháng

- Tại các huyện, thị xã còn lại

225.000 đồng/tháng

330.000 đồng/tháng

855.000 đồng/tháng

1.330.000 đồng/tháng

 

II. Chính sách đối với khách hàng sử dụng dịch vụ trước ngày 01/6/2010:

 

1. Gói MegaBasic

 

- Tốc độ truy nhập: Điều chỉnh tốc độ tối đa từ 1.152Kbps/512Kbps lên 1.536Kbps/512Kbps

- Mức cước: Thực hiện theo mức cước gói MegaBasic – Bảng cước quy định.  

 

2. Gói MegaEasy:

 

- Tốc độ truy nhập: Điều chỉnh tốc độ tối đa từ 1.536Kbps/512Kbps lên 3.072Kbps/512Kbps

- Mức cước: Thực hiện theo mức cước gói MegaEasy – Bảng cước quy định.

 

3. Gói MegaFamily và MegaExtra:

 

- Tốc độ truy nhập:

+ Điều chỉnh tốc độ truy nhập tối đa từ 2.048Kbps/512Kbps, 2.560Kbps/512Kbps lên   4.096Kbps/640Kbps.

+ Bổ sung tốc độ truy nhập tối thiểu 256Kbps/256Kbps.

+ Mức cước: Thực hiện theo mức cước gói MegaFamily – Bảng cước quy định.

 

4. Gói MegaMaxi:

 

- Tốc độ truy nhập:

+ Điều chỉnh tốc độ truy nhập tối đa từ 3.072Kbps/640Kbps lên 6.144Kbps/640Kbps.

+ Bổ sung tốc độ truy nhập tối thiểu 512Kbps/512Kbps

+ Mức cước: Thực hiện theo mức cước gói MegaMaxi – Bảng cước quy định.

 

5. Gói MegaMaxi+ và MegaPro:

 

- Tốc độ truy nhập:

+ Điều chỉnh tốc độ truy nhập tối đa từ 3.072Kbps/640Kbps, 4.096Kbps/640Kbps lên 8.192Kbps/640Kbps.

+ Bổ sung tốc độ truy nhập tối thiểu 512Kbps/512Kbps

+ Mức cước: Thực hiện theo mức cước gói MegaPro – Bảng cước quy định.

 

6. Gói MegaForGame: Thực hiện theo mức cước gói MegaMaxi – Bảng cước quy định.

 

                                                                                                                                                                                      (Theo VNPT Bình Thuận)


7. Gói MegaDreaming: Dừng cung cấp cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ kể từ ngày 01/6/2010.