VNPT | Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2010
You are here >   Local_VNPT > Ca_Mau > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2010
Cập nhật ngày: 10/01/2011 Facebook Youtube Youtube

Ngày 06/01/2011, Công đoàn VNPT Cà Mau đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVC & hoạt động Công đoàn năm 2010 và triển khai công tác năm 2011.

Năm 2010, trên cơ sở chương trình kế hoạch công tác của Công đoàn Bưu điện Việt Nam và tình hình thực tế tại đơn vị, Công đoàn VNPT Cà Mau đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn phát động nhiều đợt thi đua thiết thực gắn với các hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao và thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo CBCNV tham gia tích cực, đặc biệt là các phong trào “Lao động giỏi- lao động sáng tạo”, “Sáng tạo VNPT”, phong trào “người VNPT sử dụng dịch vụ MyTV”, các phong trào thi đua nước rút hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phong trào thi đua 90 ngày đêm…

Công đoàn các đơn vị cơ sở trực thuộc đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới hoạt động Công đoàn, đặc biệt còn vận dụng sáng tạo các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện các phong trào do Công đoàn Bưu điện Việt Nam và Công đoàn VNPT Cà Mau phát động. Công đoàn VNPT Cà Mau cũng đã tham gia xét  khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân đạt được những thành tích cao trong các phong trào thi đua nhằm động viên khích lệ kịp thời tinh thần hăng say lao động giỏi, lao động sáng tạo của CBCNV, từ đó tạo được động lực thúc đẩy tinh thần phấn đấu vì sự phát triển chung của đơn vị.

Trong năm, Công đoàn VNPT Cà Mau cũng đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như: Hội thao cúp VNPT năm 2010, chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành, Hội thi dân vận khéo, Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2013… đem lại thành công lớn và có tầm ảnh hưởng không những trong nội bộ cơ quan đơn vị mà còn góp phần tạo dựng hình ảnh thân thiện của VNPT đối với các đối tác, khách hàng và các đơn vị bạn.

An Dưỡng