VNPT | Dịch vụ điện thoại VoIP 171, 1717
You are here >   Local_VNPT > Hoa_Binh > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Dịch vụ điện thoại VoIP 171, 1717
Cập nhật ngày: 16/11/2010 Facebook Youtube Youtube

Dịch vụ “Gọi 171” là dịch vụ điện thoại đường dài trong nước và quốc tế giá rẻ sử dụng công nghệ VoIP do VNPT cung cấp. Chỉ cần bấm 171 trước số điện thoại cần gọi, người gọi sẽ thực hiện được cuộc gọi với giá cước thấp hơn so với cách gọi IDD truyền thống. Sử dụng dịch vụ điện thoại “Gọi 171” Quốc tế, người gọi có thể gọi trực tiếp đến các số máy điện thoại và máy Fax ở nước ngoài.

 

* Cách bấm điện thoại để sử dụng dịch vụ “Gọi 171” trong nước


            171 + 0 + Mã vung + Số điện thoại cần gọi


* Cách bấm điện thoại để sử dụng dịch vụ “Gọi 171” Quốc tế

 

            171 + 00 + mã nước + Mã vùng + Số điện thoại cần gọi.

 

Dịch vụ hỗ trợ  “Gọi 171” quốc tế: Đây là dịch vụ đặc biệt của Bưu điện để Hỗ trợ gọi 171 quốc tế với chất lượng tốt hơn, hiệu quả hơn, thông qua sự trợ giúp của điện thoại viên. Để sử dụng dịch vụ khách hàng chỉ cần gọi 1713.

 

 

Lợi ích:


 Khách hàng được hỗ trợ tối đa

 

 Chất lượng dịch vụ được đảm bảo

 Chỉ tính cước khi cuộc gọi đã được kết nối