VNPT | Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe định kỳ năm 2010 cho CB-CNV
You are here >   Local_VNPT > Nghe_An > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe định kỳ năm 2010 cho CB-CNV
Cập nhật ngày: 12/09/2010 Facebook Youtube Youtube

Từ ngày 09 đến ngày 14/9/2010, VNPT Bình Định phối hợp với Bệnh viện đa khoa Bưu Điện II tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2010 cho CB-CNV đang công tác tại VNPT Bình Định.Trong thời gian khám sức khỏe, các đơn vị cơ sở đã sắp xếp công việc, bố trí thời gian, phương tiện và tạo mọi điều kiện cho CB-CNV (kể cả lao động hợp đồng thời vụ) đều được tham gia khám sức khỏe định kỳ. Kết quả, đã có 497 CB-CNV được kiểm tra sức khoẻ và làm các xét nghiệm theo chỉ định của bác sỹ, đạt tỷ lệ 98,42 % trong tổng số CB-CNV trong toàn đơn vị.
 
 
 
 
Đối với các trường hợp không tham gia khám sức khoẻ định kỳ, lãnh đạo VNPT Bình Định yêu cầu cá nhân và Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm liên hệ với Y tế cơ quan mượn hồ sơ tự đi khám sức khoẻ định kỳ năm 2010, sau đó hoàn trả hồ sơ để Y tế cơ quan quản lý, theo dõi và lập hồ sơ điều trị, nếu có.