VNPT | VNPT Nghệ An - Khuyến mại lớn dịch vụ Fiber VNN
You are here >   Local_VNPT > Nghe_An > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
VNPT Nghệ An - Khuyến mại lớn dịch vụ Fiber VNN
Cập nhật ngày: 01/11/2010 Facebook Youtube Youtube

Từ 00h00 ngày 01/11/2010 đến 24h00 ngày 15/12/ 2010: "VNPT Nghệ An - Khuyến mại lớn dịch vụ Fiber VNN"1. Đối tượng khách hàng được hưởng khuyến mại :

- Áp dụng cho tất cả khách hàng hòa mạng mới dịch vụ FTTH.

     -  Khách hàng chuyển đổi từ dịch vụ Mega VNN chuyển sang sử dụng dịch vụ FTTH  (Fiber VNN).

    - Không áp dụng khuyến mại cho các khách hàng:

      + Thuê bao FTTH hủy hợp đồng sau ngày 01/11/2010 sau đó hòa mạng lại cùng địa chỉ hoặc cùng tên chủ thuê bao trong thời gian khuyến mại.

        + Thuê bao MegaVNN, FTTH  không thực hiện đúng, đủ các cam kết đã ký trước đây khi sử dụng dịch vụ MegaVNN, FTTH với VNPT Nghệ An.

 

 * Lưu ý: Khách hàng phải cam kết sử dụng liên tục 15 tháng từ ngày chính thức ký kết hợp đồng hòa mạng dịch vụ. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết, khách hàng phải hoàn trả toàn bộ giá trị được khuyến mại cho VNPT Nghệ an.

    

2. Phạm vi Khuyến mại: Trên toàn tỉnh Nghệ An.

 

3. Thời gian khuyến mại:   Từ 00h00 ngày 01/11/2010 đến 24h00 ngày 15/12/2010.

 

4. Nội dung và hình thức khuyến mại:

4.1. Khách hàng là các đai lý Internet:

       - Miễn cước phí đấu nối  hòa mạng cho khách hàng hòa mạng mới và khách hàng chuyển từ thuê bao cáp đồng chuyển sang thuê bao cáp quang FTTH.

       -  Được trang bị modem quang và thiết bị đầu cuối kèm theo.

       - Tặng cước sử dụng trong 12 tháng liên tiếp, kể từ tháng tiếp theo tháng hòa mạng dịch vụ, phân biệt theo gói cước như sau :

 

 

Gói 1

Gói 2

Gói 3

I. Tốc độ truy nhập

 

 

  

1. Tốc độ tối đa (dowload/upload)

 

100Mbps/ 100Mbps

 

100Mbps/ 100Mbps

 

100Mbps/ 100Mbps

 

2. Tốc độ tối thiểu (dowload/upload)

 

512Kbps/ 512Kbps

 

640Kbps/ 640Kbps

 

768Kbps/ 768Kbps

 

II. Địa chỉ IP

 

IP động

 

IP động

 

IP động

 

III. Mức cước

 

 

 

 

 

 

 

1. Phương thức 1 : Trả theo lưu lượng gửi và nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không áp dụng

 

 

 

1.1 Cước thuê bao : đồng/tháng

 

480.000

 

640.000

 

1.2 Cước theo lưu lượng : đồng/Mbyte

 

60

 

80

 

1.3 Cước sử dụng tối đa (bao gồm cước thuê bao tháng) : đồng/tháng

 

2.000.000

 

2.560.000

 

2. Phương thức 2 : Cước trọn gói (không phụ thuộc vào lưu lượng sử dụng) : đồng/tháng

 

1.200.000

 

1.500.000

 

2.400.000

 

Cước khuyến mại

 

200.000

 

250.000

 

630.000

 

 

b./Bảng 2.

 

 

 

 

Gói 4

 

Gói 5

 

Gói 6

 

I. Tốc độ truy nhập

 

 

 

 

 

 

 

1. Tốc độ tối đa (dowload/upload)

 

100Mbps/ 100Mbps

 

100Mbps/ 100Mbps

 

100Mbps/ 100Mbps

 

2. Tốc độ tối thiểu (dowload/upload)

 

1024Kbps/ 1024Kbps

 

1536Kbps/ 1536Kbps

 

2048Kbps/2048Kbps

 

II. Địa chỉ IP

 

IP động

 

IP động

 

IP động

 

III. Mức cước

 

 

 

 

 

 

 

1. Trả theo lưu lượng gửi và nhận

 

Không áp dụng

 

2. Phương thức 2 : Cước trọn gói (không phụ thuộc vào lưu lượng sử dụng) : đồng/tháng

 

6.000.000

 

12.000.000

 

16.000.000

 

Cước khuyến mại

 

1.560.000

 

3.120.000

 

4.160.000

 

4.2. Khách hàng  thông thường khác:

           - Miễn cước phí  đấu nối  hòa mạng cho khách hàng hòa mạng mới và khách hàng chuyển từ thuê bao cáp đồng (Mega VNN) chuyển sang thuê bao cáp quang (Fiber VNN).

           -  Được trang bị modem quang và thiết bị đầu cuối kèm theo.

           - Tặng cước sử dụng trong 12 tháng liên tiếp, kể từ tháng tiếp theo tháng hòa mạng dịch vụ, phân biệt theo gói cước như sau:

 

 

 

 

Gói 1

 

Gói 2

 

Gói 3

 

I. Tốc độ truy nhập

 

 

 

 

 

 

 

1. Tốc độ tối đa (dowload/upload)

 

100Mbps/ 100Mbps

 

100Mbps/ 100Mbps

 

100Mbps/ 100Mbps

 

2. Tốc độ tối thiểu (dowload/upload)

 

512Kbps/ 512Kbps

 

640Kbps/ 640Kbps

 

768Kbps/ 768Kbps

 

II. Địa chỉ IP

 

IP động

 

IP động

 

IP động

 

III. Mức cước

 

 

 

 

 

 

 

1. Phương thức 1 : Trả theo lưu lượng gửi và nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không áp dụng

 

 

 

1.1 Cước thuê bao : đồng/tháng

 

480.000

 

640.000

 

1.2 Cước theo lưu lượng : đồng/Mbyte

 

60

 

80

 

1.3 Cước sử dụng tối đa (bao gồm cước thuê bao tháng) : đồng/tháng

 

2.000.000

 

2.560.000

 

2. Phương thức 2 : Cước trọn gói (không phụ thuộc vào lưu lượng sử dụng) : đồng/tháng

 

1.500.000

 

1.800.000

 

2.400.000

 

Cước khuyến mại

 

400.000

 

470.000

 

630.000

 

b./Bảng 2.

 

 

 

 

Gói 4

 

Gói 5

 

Gói 6

 

I. Tốc độ truy nhập

 

 

 

 

 

 

 

1. Tốc độ tối đa (dowload/upload)

 

100Mbps/ 100Mbps

 

100Mbps/ 100Mbps

 

100Mbps/ 100Mbps

 

2. Tốc độ tối thiểu (dowload/upload)

 

1024Kbps/ 1024Kbps

 

1536Kbps/ 1536Kbps

 

2048Kbps/2048Kbps

 

II. Địa chỉ IP

 

IP động

 

IP động

 

IP động

 

III. Mức cước

 

 

 

 

 

 

 

1. Trả theo lưu lượng gửi và nhận

 

Không áp dụng

 

2. Phương thức 2 : Cước trọn gói (không phụ thuộc vào lưu lượng sử dụng) : đồng/tháng

 

6.000.000

 

12.000.000

 

16.000.000

 

Cước khuyến mại

 

1.560.000

 

3.120.000

 

4.160.000

 

4.3. Áp dụng cho tất cả khách hàng trả tiền trước 6 tháng hoặc 12 tháng:

         - Nếu khách hàng trả tiền trước 6 tháng tính từ kỳ cước thanh toán ngoài chế độ khuyến mại được hưởng trên, còn được giảm trừ 1/2 tháng cước sử dụng (Cước thanh toán).

          - Nếu khách hàng trả tiền trước12 tháng thì được giảm trừ 01 tháng cước sử dụng (Cước thanh toán).

      *Lưu ý: Các mức cước trên chưa bao gồm thuế VAT.

 

      4.4.  Miễn cước sử dụng 01 địa chỉ IP tĩnh cho khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng địa chỉ IP tĩnh.(Thực hiện theo quyết định 685/VTNA-KHKD ngày 30/08/2010 của Viễn thông Nghệ An).

      

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ đài 1080 hoặc tại điểm giao dịch của các Trung Viễn thông Huyện, Thị, Thành thuộc VNPT Nghệ An.