VNPT | Khuyến mại 04 Ngày Vàng
You are here >   Local_VNPT > Nghe_An > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Khuyến mại 04 Ngày Vàng
Cập nhật ngày: 12/11/2010 Facebook Youtube Youtube

Tặng 100% giá trị thẻ nạp trong thời gian khuyến mại từ ngày 11/11/2010 đến ngày 14/11/2010

1.   Chủ đề:       Khuyến mại 04 Ngày Vàng

        2.   Đối tượng:

-     Thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ (bao gồm cả thuê bao Mobile Broadband trả trước).

-     Thuê bao trả sau đang hoạt động

        3.   Phạm vi áp dụng:      Toàn quốc.

       4.   Thời gian hưởng khuyến mại:     

Từ 0h00 ngày 11/11/2010 đến 24h00 ngày 14/11/2010 (04 ngày Vàng)

        5.   Nội dung:

* Thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ:

 

-         Thực hiện nạp thẻ:

+   Tặng 100% giá trị các thẻ nạp trong thời gian khuyến mại, trong đó: 50% vào Tài khoản KM & 50% vào Tài khoản KM1.

+   Đối với các thuê bao kích hoạt hòa mạng mới của các chương trình khuyến mại trước đây được hưởng khuyến mại nạp thẻ, nếu nạp thẻ trong 04 ngày Vàng sẽ được hưởng khuyến mại như sau:

+  Nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây) thì tiếp tục được hưởng khuyến mại của 04 ngày Vàng.

+ Chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây) thì vẫn được hưởng khuyến mại của 04 ngày Vàng. Số thẻ nạp trong 04 ngày Vàng tính vào số lượng của các thẻ nạp đầu tiên được hưởng khuyến mại trước đó.

+ Đối với thuê bao Mobile Broadband (MB): tặng 100% giá trị cho các thẻ nạp trong 04 ngày Vàng vào Tài khoản KM.

-      Áp dụng khuyến mại cho các thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số trước ngày 11/11/2010.

* Thuê bao trả sau đang hoạt động:

-         Miễn phí cước Data phát sinh trong 04 Ngày Vàng. Lưu lượng Data được miễn phí không nằm trong (không được tính vào) phần lưu lượng miễn phí của các gói Data, gói iTouch đã đăng ký sử dụng.

-         Không áp dụng cho thuê bao tham gia chương trình Khuyến mại toàn quốc từ 20/4/2010 đến 20/5/2010.

 

BTV