VNPT | Hội Nông dân và VNPT Quảng Bình ký kết hợp tác
You are here >   Local_VNPT > Quang_Binh > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Hội Nông dân và VNPT Quảng Bình ký kết hợp tác
Cập nhật ngày: 05/08/2011 Facebook Youtube Youtube

Ngày 02/8/2011, Hội Nông dân và VNPT Quảng Bình đã ký kết Thỏa thuận hợp tác, cung cấp, sử dụng dịch vụ VT – CNTT .

Theo Thỏa thuận, VNPT Quảng Bình sẽ hỗ trợ một số chương trình, hoạt động của Hội Nông dân tỉnh theo từng năm, trên cơ sở thống nhất giữa hai đơn vị; phát triển các kênh phân phối dịch vụ VT – CNTT thông qua các đơn vị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh và VNPT Quảng Bình; gắn kết các chương trình do Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình tổ chức, kết hợp với hoạt động thực tiễn của VNPT Quảng Bình để việc quảng bá thương hiệu VNPT đạt hiệu quả; các chi hội nông dân được xem là kênh phân phối đặc biệt về sản phẩm, dịch vụ của VNPT.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình chủ động chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai và hướng dẫn các nội dung phối hợp với VNPT Quảng Bình đến các cấp hội trực thuộc; đồng thời xây dựng các chương trình cụ thể, đồng hành với VNPT Quảng Bình triển khai các chương trình đề ra trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên; tổ chức các hoạt động tuyên tuyền về phong trào nông dân, nông nghiệp, nông thôn và hoạt động của các cấp Hội Nông dân gắn với tuyên truyền, quảng bá thương hiệu VNPT; phổ biến, tuyên truyền, phổ cập các dịch vụ VT – CNTT đến hội viên, nông dân, đặc biệt là Internet và các ứng dụng CNTT phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, an sinh xã hội, cải thiện đời sống; tuyên truyền ý thức trách nhiệm cho hội viên, nông dân trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin của VNPT trên địa bàn. 

Hai bên thống nhất Thỏa thuận hợp tác trên tinh thần bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Việc Thỏa thuận hợp tác cung cấp, sử dụng dịch vụ VT - CNTT giữa Hội Nông dân và VNPT Quảng Bình sẽ góp phần ứng dụng CNTT hiệu quả, nâng cao dân trí, xây dựng đời sồng văn hóa, tăng cường chất lượng cuộc sống của bà con nông dân, phục vụ cuộc sống cộng đồng ở nông thôn ngày nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.    

Ba Vì