VNPT | 100 phút gọi nội mạng VNPT mỗi ngày chỉ với 6.000 đồng
You are here >   Local_VNPT > Quang_Nam > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
100 phút gọi nội mạng VNPT mỗi ngày chỉ với 6.000 đồng
Cập nhật ngày: 08/11/2010 Facebook Youtube Youtube

Từ ngày 10/11/2010 đến 31/12/2010, VinaPhone triển khai chương trình khuyến mãi "100 phút gọi nội mạng VNPT mi ngày chỉ với 6.000 đồng" với nội dung cụ thể như sau:

1.      Tên gọi tắt của chương trình: V6000

 

2.      Phạm vi và thời gian triển khai chương trình V6000:

 

- Phạm vi triển khai: các thuê bao VinaPhone đang hoạt động tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Quàng Nam, Quãng Ngãi, Bình Định. Phú Yên, Khánh Hoa, Gia Lai, Kon Tùm, Đác Lắc, Đắc Nông.

- Thời gian triển khai: Từ 10/11 đến hết 31/12/2010

 

3. Cách đăng ký tham gia chương trình V6000:

 

- Trường hợp thuê bao VinaPhone đăng ký hưởng khuyến mại 100 phút gọi nội mạng VNPT miễn phí trong 01 ngày:

+  Nhn tin với nội dung "Vl_tên tỉnh thành phố" gửi đến số 900.

Trong đó: Tên tỉnh, thành phố là tên viết tắt của tỉnh, thành phố nơi thuê bao muốn đăng ký để hưởng khuyến mại. Dấu "_" là khoảng trống khi soạn tin nhắn.

+   Cước đăng ký l6.000 đồng/lần đăng ký thành công.

+ Kể từ thời điểm đăng ký tham gia chương trình thành công đến thời điểm 23 giờ 59 phút 59 giây của ngày đăng ký, khách hàng được hưng 100 phút gọi nội mạng VNPT chỉ với 6.000 đồng.

- Trường hợp thuê bao VinaPhone đăng ký hưởng khuyến mại gọi nội mạng VNPT miễn phí trong 07 ngày liên tiếp:

+   Nhắn tin với nội dung "V7__tên tỉnh thành phố" gửi đến đầu số 900.
+   Cước đăng ký l42.000 đồng/lần đăng ký thành công.
+ Kể từ thời điểm đăng ký tham gia chương trình thành công đến thời điểm 23 giờ 59 phút 59 giây cùa ngày thứ 07 tính từ ngày đăng ký, khách hàng được hường 700 phút gọi nội mạng VNPT chỉ với 42.000 đồng.


*** Lưu ý:


+   Các mức cước trên đã bao gồm thuế VAT.
+ Gọi nội mạng VNPT gồm: gọi nội mạng VinaPhone và gọi đến các thuê bao mang đầu số cố định VNPT tai tỉnh, thành ph nơi mà thuê bao VinaPhone chủ gọi nhắn tin đăng ký tham gia chương trình.
+ Cước đ
ăng ký tham gia chương trình (6.000 đồng/lần 42.000 đồng/lần) được trừ trực tiếp vào các tài khoản chính của thuê bao VinaPhone trả trước và thanh toán vào hoa đơn cước tháng (tháng phát sinh tin nhn đăng ký) đăng ký của thuê bao VinaPhone tr sau.

 

4.       Điều kiện được hưởng khuyến mại:


Thuê bao trả trước đang hoạt động 02 chiều và có số tiền trong các tài khoản chính lớn hơn hoặc bằng mức cước đăng ký tham gia chương trình.
Thuê bao trả sau đang hoạt động 02 chiều.

 

5.  Các quy định đối vói khách hàng tham gia chương trình khuyến mại:


Thuê bao trả sau đăng ký tham gia chương trinh khuyến mại:
+
Chỉ các thuê bao trả sau ca 10 tỉnh, thành phố nêu trên mới được tham gia chương trình khuyến mại và tên tỉnh. thành phố trong cú pháp nhn tinđăng ký phải là tỉnh, thành phố nơi thuê bao đăng ký hòa mng dịch vụ di động VinaPhone trả sau.

+ Thuê bao trả sau đăng ký khuyến mại thành công sẽ được hường khuyến mại gọi nội mạng miễn phí khi thực hiện cuộc gọi tại bất cứ đâu đến thuê bao VinaPhone và thuê bao cố định VNPT tại tỉnh, thành đã đăng ký.

+ Chương trình khuyến mại V6000 không áp dụng cho các thuê bao trả sau đang hoạt động nhưng đã tham gia vào các chương trình khuyến mại gọi nội mạng VinaPhone hoặc nội mạng VNPT miễn phí hiện đang còn hiệu lực, bao gồm cả chương trình gọi nội mạng VNPT đt 30/4 - 1/5/2010.

-       Thuê bao trả trước đăng ký tham gia chương trình khuyến mại ch được hưởng KM gọi nội mạng VNPT miễn phí khi thực hiện cuộc gọi trên địa bàn tỉnh, thành ph đã đăng ký. Các cuộc gọi phát sinh ngoài tỉnh, thành phố đăng ký và các cuộc gọi đến các DNK được tính cước theo quy định hiện hành.

-       Các thuê bao VinaPhone đã đăng ký tham gia chương Trình khuyến mại thành công nhưng chuyển đổi từ các gói cước trả trước sang các gói cước trả sau và ngược lại thì chính sách khuyến mại này sẽ bị hủy, khách hàng không được hoàn lại cước đăng ký và phải đăng ký lại nếu muốn tiếp tục được hưởng khuyến mại.

-       Đối với các thuê bao VinaPhone đang s dụng các gói cước có quy định cước/sản lượng cuộc gọi miễn phí (VD: iTouch, G1-G6, ...) và đăng ký tham gia chương trình khuyến mại nêu trên thì số phút gọi cùa chương trình này không được tính vảo số phút gọi miễn phí của gói cước.

-       Số phút gọi miễn phí trong chương trình KM không bao gồm các cuộc gọi chuyển tiếp (CF), cuộc gọi chuyển vùng trong nước, cuộc gọi đến các dịch vụ miễn cước.

 

DANH SÁCH TÊN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRIỀN KHAI KHUYẾN MẠI

STT

 

Tên tỉnh, Thành phố

 

Cách viết 1

 

Viết tắt

 

Cách viết 2

 

Viết liền

 

-       Cách viết 3

 

-       Viết rời

 

1

 

Đà Nằng

 

DNG

 

danang

 

da nang

 

2

 

Quàng Nam

 

ỌNM

 

quangnam

 

quang nam

 

3

 

Quàng Ngãi

 

QNI

 

quangngai

 

quang ngai

 

4

 

Bình Định

 

BDH

 

binhdinh

 

binh dinh

 

5

 

Phú Yên

 

PYN

 

phuyen

 

Phu yên

 

6

 

Khánh Hòa

 

KHA

 

khanhhoa

 

khanh hoa

 

7

 

Gia Lai

 

GLI

 

gialai

 

gia lai

 

8

 

Kom Tùm

 

KTM

 

kontum

 

kon tùm

 

9

 

Đăk Lãk - Đăk Nông

 

DLC

 

daclac

 

dac lac

 

Ghi chú: Cách viết tên tình, thành phố khi soạn tin nhắn có thể là chữ viết thường hoặc chữ viết HOA hoặc cả hai loại.