VNPT | Khuyến mại Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
You are here >   Local_VNPT > Quang_Nam > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Khuyến mại Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Cập nhật ngày: 17/11/2010 Facebook Youtube Youtube

Từ 0h00 ngày 20/11/2010 đến 24h00 ngày 24/11/2010, VinaPhone tổ chức chương trình khuyến mại với chủ đề “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam” với nội dung cụ thể như sau:1. Đối tượng:


- Thuê bao trả trước hòa mạng mới (bao gồm cả thuê bao Mobile Broadband, thuê bao MyZone - không bao gồm thuê bao AIo)
- Thuê bao trả trước khóa 2 chiều.

2. Thời gian hưởng khuyến mại: Từ 0h00 ngày 20/11/2010 đến 24h00 ngày 24/11/2010

 

3. Nội dung

 

a.  Thuê bao trả trước hòa mạng mới:


- Hòa mạng bộ Kit 25.000đ: có 10.000đ trong Tài khoản chính và được tặng ngay 25.000đ vào Tài khoản khuyến mại cùng 25 ngày sử dụng. Tổng giá trị tài khoản sử dụng 35.000đ.

- Hòa mạng bộ Kit 65.000đ: có 50.000đ trong Tài khoản chính và được tặng ngay 65.000đ vào Tài khoản khuyến mại cùng 45 ngày sử dụng. Tổng giá trị tài khoản sử dụng 115.000đ.

- Hòa mạng bộ Kit 75.000đ: có 60.000đ trong Tài khoản chính và được tặng ngay 75.000đ vào Tài khoản khuyến mại cùng 45 ngày sử dụng. Tổng giá trị tài khoản sử dụng 135.000đ.

- Hòa mạng bộ Kit có mệnh giá lớn hơn 75.000đ: ngoài số tiền theo mệnh giá bộ Kit (sau khi đã trừ tiền SIM) có trong Tài khoản chính thì dược tặng thêm 75.000đ vào Tài khoản khuyển mãi v45 ngày sử dụng.

+ Ngày sử dụng được tặng thêm khi kích hoạt các bộ Kít áp dụng cho thuê bao sử dụng Vina Card/VinaText.

+ Các hình thức chuyển đổi giữa các gói trả trước VinaCard/Daily/Text/Xtra/365 áp dụng theo quy định hiện hành.

-   Sau khi kích hoạt hòa mạng mới thực hiện nạp thẻ từ 20/11/2010 đến 05/12/2010.

+ Tặng 100% giá trị thẻ nạp cho 10 thẻ nạp đầu tiên không phân biệt các loại mệnh giá.

+ Toàn bộ giá trị được tặng được cộng vào Tải khoản Khuyến mại.

 

b.  Thuê bao trả trước khóa 2 chiều:

 

Các thuê bao trả trước kháa 2 chiều trước 15/11/2010 đang trong thời hạn giữ số trên mạng khi nạp thẻ sẽ được hưởng khuyến mại như sau:

- Tặng 100% giá trị thẻ nạp cho 05 thẻ nạp đầu tiên không phân biệt các loại mệnh giá.

- Toàn bộ giá trị được tặng được cộng vào Tài khoản Khuyến mại