VNPT | Năm 2011 phấn đấu tăng trưởng doanh thu vượt 10%
You are here >   Local_VNPT > Quang_Nam > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Năm 2011 phấn đấu tăng trưởng doanh thu vượt 10%
Cập nhật ngày: 25/02/2011 Facebook Youtube Youtube

Năm 2011, VNPT Quảng Nam phấn đấu tiếp tục hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch với tổng doanh thu phát sinh dự kiến tăng 10% so với 2010, chỉ tiêu phát triển thuê bao tăng 42% so với 2010 và giữ vững vị trí là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực VT-CNTT trên địa bàn Quảng Nam.

Năm 2010 VNPT Quảng Nam Thực hiện tái cơ cấu tổ chức lại các Trung tâm Viễn thông theo định hướng của Tập đoàn, đã khắc phục những hạn chế và phát huy vai trò chủ động của các đơn vị trực thuộc, người lao động. Có thể khẳng định tính đúng đắn của công tác tái cơ cấu mô hình các Trung tâm viễn thông bởi tính đến tháng 6/2010 doanh thu phát sinh của VNPT Quảng Nam chỉ đạt 40% kế hoạch, tuy nhiên, từ tháng 8/2010 sau khi được Tập đoàn phê duyệt phương án sắp xếp mô hình tổ chức mới, doanh thu 3 tháng cuối năm đã có bước phát triển vượt bậc. Bên cạnh đó, năm 2010 VNPT Quảng Nam cũng đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn đơn vị. Đây được xem như là những giải pháp hữu hiệu góp phần đưa, doanh thu phát sinh VNPT Quảng Nam đạt 105,16% kế hoạch giao, tăng 7,49% so với năm 2009. Với thành tích trên, VNPT Quảng Nam vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2010 của Tập đoàn.

HV