VNPT | Bưu điện Quảng Nam ký kết Quy chế phối hợp với Công An Quảng Nam
You are here >   Local_VNPT > Quang_Nam > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Bưu điện Quảng Nam ký kết Quy chế phối hợp với Công An Quảng Nam
Cập nhật ngày: 27/07/2011 Facebook Youtube Youtube

Thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008 giữa Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Công An về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động BCVT-CNTT, ngày 25/7, Bưu điện Quảng Nam tổ chức ký kết Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn - trật tự trên lĩnh vực Bưu chính với Công an tỉnh Quảng Nam.

Quy chế quy định sự phối hợp hoạt động giữa 2 đơn vị gồm 4 Chương và 11 điều. Trong đó, 2 đơn vị phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tấn công, đột nhập, phá hoại cơ sở hạ tầng mạng lưới hoặc lợi dụng dịch vụ Bưu chính, CNTT, Internet để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; phòng chống sự cố do cháy, nổ đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, liên tục, an toàn và phối hợp thực hiện việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động SXKD của Bưu điện Quảng Nam; phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn về tài sản, cơ sở hạ tầng mạng lưới bưu chính, an toàn tuyệt đối với cán bộ, CNVC-LĐ và nhân dân đến liên hệ công tác và sử dụng dịch vụ của đơn vị.

Hai đơn vị cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc sau lễ ký kết nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện phối hợp, phổ biến rộng rãi nội dung của Quy chế tới toàn thể CBCNV của 2 đơn vị.

Quy chế phối hợp nhằm nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự về lĩnh vực Bưu chính trên địa bàn tỉnh.