VNPT | VNPT Thái Nguyên triển khai “gói cước tích hợp các dịch vụ viễn thông”
You are here >   Local_VNPT > Thai_Nguyen > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
VNPT Thái Nguyên triển khai “gói cước tích hợp các dịch vụ viễn thông”
Cập nhật ngày: 26/08/2010 Facebook Youtube Youtube

I. Gói cước:

1. Gói VNPT – không giới hạn 1:

- Giá gói: 299.000 đồng/tháng

- Mô tả gói cước:

+ Sử dụng Internet không giới hạn gói MegaEasy.

+ Sử dụng dịch vụ điện thoại cố định gọi đến thuê bao điện thoại cố định của Viễn thông Thái Nguyên không hạn chế. Giảm 50% cước gọi liên tỉnh mạng cố định VNPT và gọi đến thuê bao di động mạng Vinaphone.

+ Giá gói đã bao gồm cước thuê bao tháng điện thoại cố định.

- Đối tượng và điều kiện áp dụng: khách hàng là cá nhân, hộ gia đình sử dụng đồng thời hai dịch vụ MegaVNN và Điện thoại cố định trên cùng một đôi dây.

2. Gói Tripple:

a. Gói dịch vụ:

Tên gói

Giá gói

(đồng/tháng)

Số thuê bao tham gia gói cước

Mô tả

 

 

 

 

Tripple 1

 

 

 

 

 

339.000

 

- 01 thuê bao điện thoại cố định hữu tuyến.- 01 thuê bao MegaVNN

 

 

- 01 thuê bao MyTV

 

 

 

- Sử dụng Internet không giới hạn gói MegaEasy

 

 

- Sử dụng dịch vụ Điện thoại cố định gọi đến thuê bao điện thoại cố định của Viễn thông Thái Nguyên không hạn chế;  Giảm 50% cước gọi liên tỉnh vào mạng cố định của VNPT và gọi đến thuê bao di động mạng Vinaphone.

 

 

- Giá gói đã bao gồm cước thuê bao tháng điện thoại cố định.

 

- Sử dụng dịch vụ MyTV (Full Option hoặc Full Option HD)

 

 

 

 

 

 

 

Tripple 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

429.000

 

 

 

 - 01 thuê bao điện thoại cố định hữu tuyến

 

 

- 01 thuê bao MegaVNN

 

 

- 01 thuê bao MyTV

 

- Từ 01 đến 02 thuê bao di động trả sau Vinaphone.

 

- Sử dụng Internet không giới hạn gói MegaEasy

 

 

- Sử dụng dịch vụ Điện thoại cố định gọi đến thuê bao điện thoại cố định của Viễn thông Thái Nguyên không hạn chế;  Giảm 50% cước gọi liên tỉnh vào mạng cố định của VNPT và gọi đến thuê bao di động mạng Vinaphone.

 

 

- Giá gói đã bao gồm cước thuê bao tháng điện thoại cố định.

 

 

- Sử dụng dịch vụ MyTV (Full Option hoặc Full Option HD)

 

- Giảm 100% cước thuê bao tháng dịch vụ điện thoại di động Vinaphone trả sau.

Tripple Fiber

1.800.000

 - 01 thuê bao điện thoại cố định hữu tuyến

- 01 thuê bao FiberVNN

- 01 thuê bao MyTV

- Sử dụng Internet không giới hạn gói F1

- Sử dụng dịch vụ điện thoại cố định gọi đến thuê bao điện thoại cố định của Viễn thông Thái Nguyên không hạn chế. Giá gói đã bao gồm cước thuê bao tháng điện thoại cố định.

-  Sử dụng dịch vụ MyTV (Full Option hoặc Full Option HD).

- Sử dụng miễn phí 01 đường MegaVNN dự phòng.

 

b. Đối tượng áp dụng và điều kiện sử dụng: khách hàng là cá nhân, hộ gia đình sử dụng đồng thời ba dịch vụ Điện thoại cố định, MegaVNN và MyTV trên cùng một đôi dây.

II. Qui định chung: Các thuê bao trong gói cước không được đồng thời tham gia nhiều gói cước khác nhau (bao gồm cả các gói cước MegaVNN ưu đãi), phải có cùng 01 mã khách hàng v01 địa chỉ thanh toán cước.