VNPT | VNPT TT-Huế ban hành cước mới dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi
You are here >   Local_VNPT > Thua_Thien_Hue > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
VNPT TT-Huế ban hành cước mới dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi
Cập nhật ngày: 31/10/2009 Facebook Youtube Youtube

Từ ngày 1/11/2009, Viễn thông Thừa Thiên Huế áp dụng bảng cước dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi như sau:

Đối với thuê bao chủ gọi A, nếu là thuê bao cố định /Cityphone/Gphone/CDMA của VNPT thì tính cước cho thuê bao A theo mức cước hiện hành của mạng xuất phát cuộc gọi tương ứng. Nếu thuê bao chủ gọi là thuê bao di động, bao gồm cả trả trước và trả sau, của mạng VinaPhone thì tính cước cho thuê bao A theo cước điện thoại di động (trả trước/trả sau) hiện hành của VinaPhone.

Đối với thuê bao thực hiện chuyển hướng cuộc gọi (gọi là thuê bao B), nếu là thuê bao VinaPhone trả sau chuyển hướng cuộc gọi đến thuê bao nhận chuyển hướng cuộc gọi (gọi là thuê bao C) là thuê bao di động VinaPhone, thuê bao cố định/Cityphone/Gphone/CDMA của VNPT thì được miễn cước sử dụng dịch vụ.

 Nếu thuê bao VinaPhone chuyển hướng cuộc gọi đến thuê bao cố định, di động của mạng khác tại Việt Nam thì tính cước cho thuê bao B theo mức cước di động trả sau của VinaPhone hiện hành; nếu thuê bao nhận chuyển hướng cuộc gọi là thuê bao cố định/di động nước ngoài thì tính cước cho thuê bao B theo mức cước gọi quốc tế hiện hành của VinaPhone.

Đối với thuê bao VinaPhone trả trước chuyển hướng cuộc gọi đến thuê bao di động VinaPhone thì tính cước sử dụng dịch vụ cho thuê bao B theo mức bằng 50% mức cước di động trả trước của VinaPhone hiện hành; nếu chuyển hướng cuộc gọi đến thuê bao cố định/Cityphone/Gphone/CDMA của VNPT, thuê bao cố đinh, di động của mạng khác tại Việt Nam thì thuê bao B phải trả cước dịch vụ theo mức cước di động trả trước VinaPhone hiện hành; nếu chuyển hướng đến thuê bao cố định/di động nước ngoài thì tính cước cho thuê bao B theo mức cước gọi quốc tế hiện hành của VinaPhone.

Nếu thuê bao thực hiện chuyển hướng cuộc gọi B là thuê bao di động trả sau/trả trước chuyển hướng cuộc gọi sang thuê bao C là thuê bao MobiFone thì tính cước cho thuê bao B theo mức cước trả trước/trả sau hiện hành.

Trường hợp các thuê bao bất kỳ của VNPT có nhu cầu chuyển hướng cuộc gọi đến hộp thư thoại của chính mình thì được miễn cước dịch vụ.

Mức cước của dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi đối với các thuê bao cố định/Cityphone/Gphone/CDMA của VNPT còn chờ qui định của VNPT Thừa Thiên Huế.

Thuê bao trả sau VinaPhone sử dụng dịch vụ chuyển cuộc gọi khi đang chuyển vùng quốc tế thì cách tính cước như sau:

-Chuyển tiếp tất cả cuộc gọi đến: Áp dụng tính cước chuyển cuộc gọi như trường hợp thuê bao B đang ở trong nước.

-Chuyển tiếp cuộc gọi đến khi tắt máy, khi máy bận, khi không trả lời, khi không liên lạc được (thuê bao ngoài vùng phủ sóng hoặc rút Pin khi máy đang hoạt động) thì cước thuê bao B phải trả bao gồm: cước nhận cuộcgọi (nếu có) theo qui định của mạng khách, cước định tuyến lại cuộc gọi từ mạng VinaPhone đến mạng khách, cước gọi đi theo qui định của mạng khách.

Phương Loan