VNPT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại) - QCVN 44:2011/BTTTT
You are here >   News > Khoa_Hoc_Cong_Nghe > ViewNews
Register   |  Login
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại) - QCVN 44:2011/BTTTT
Cập nhật ngày: 20/10/2011 Facebook Youtube Youtube
Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại