VNPT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện - QCVN 47:2011/BTTTT
You are here >   News > Khoa_Hoc_Cong_Nghe > ViewNews
Register   |  Login
 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện - QCVN 47:2011/BTTTT
Cập nhật ngày: 20/10/2011 Facebook Youtube Youtube

Rà soát các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp chuẩn thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện ban hành theo quyết định số 478/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ TT&TT)

 

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại