VNPT | Nông thôn @: Tự hào 70 năm truyền thống
You are here >   News > Nongthon > View_nongthon@
Register   |  Login
 
Nông thôn @: Tự hào 70 năm truyền thống
Cập nhật ngày: 12/08/2015 Facebook Youtube Youtube

Sinh ra vì nhu cầu của Cách mạng, trưởng thành để phục vụ Cách mạng, trong hai cuộc kháng chiến, lực lượng cán bộ ngành Bưu điện ở cả hai miền Nam, Bắc đã không tiếc xương máu để giữ vững mạch máu thông tin, đảm bảo vận chuyển công văn, tài liệu cho Đảng và Nhà nước an toàn, bí mật. Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành TT & TT (15/8/1945-15/8/2015) và 68 năm thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông. Nhân dịp này, xin mời bà con và các bạn cùng nhìn lại hành trình 7 thập kỷ xây dựng và phát triển của Ngành, với những đóng quan trọng, tiên phong đổi mới để phát triển, hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại