VNPT | Học viện CNBCVT xây dựng mô hình trường Đại học nghiên cứu
You are here >   News > Tin_Tuc > ViewNews
Register   |  Login
 
Học viện CNBCVT xây dựng mô hình trường Đại học nghiên cứu
Cập nhật ngày: 12/08/2011 Facebook Youtube Youtube

Phòng giảng trực tuyến tại Học viện CNBCVT

Học viện CNBCVT vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề định hướng hoạt động của Học viện giai đoạn 2011-2015.

Năm 2011, Học viện hoàn thành 3 kì tuyển sinh thạc sĩ, liên thông đại học và Đại học, Cao đẳng chính quy. Với quyết tâm nâng cao uy tín và vị thế của Học viện, ngoài việc tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện đang nghiên cứu xây dựng Ngành Thiết kế và sáng tạp đa phương tiện, một ngành hoàn toàn mới tại Việt Nam. Công tác đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn của Học viện cũng đã đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị, trong thời gian qua đã có 95 khóa bồi dưỡng dành cho hơn 4000 CBCNV trong Tập đoàn. Hoạt động nghiên cứu KHCN liên tục được đẩy mạnh với 11 đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, 70 đề tài cấp Tập đoàn và 185 đề tài cấp Học viện.

Trước yêu cầu thực tế của Ngành và xã hội, trong giai đoạn 2011-2015, Học viện dự kiến sẽ phát triển theo hướng trở thành trường Đại học nghiên cứu, lấy hoạt động nghiên cứu khoa học là nòng cốt, là nguồn thu chính để duy trì hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ, bên cạnh đó sẽ tạo nguồn thu từ việc phát triển các hoạt động dịch vụ, SXKD, đầu tư, thu hút tài trợ như một doanh nghiệp. Theo Giám đốc Học viện Hoàng Minh, đây là xu hướng phát triển của các trường Đại học trên thế giới, Học viện có đủ điều kiện để đi theo xu hướng này, hiện Học viện có các đơn vị nghiên cứu đầu ngành và các cơ sở đào tạo hiện đại, đủ tiềm lực để phát triển KHCN. Ngoài ra Học viện là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn với mạng lưới rộng khắp, là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo, SXKD, các cán bộ giảng dậy có cơ hội tiếp cận thực tế; Cơ chế quản lí của Học viện hiện cũng gần với cơ chế doanh nghiệp; được Tập đoàn hỗ trợ về cơ sở vật chất, tạo mối liên danh, liên kết…

Với mục tiêu đó, Học viện đã đặt ra yêu cầu và giải pháp cụ thể cho từng hoạt động trong giai đoạn tới. Đối với hoạt động KHCN, Học viện tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị tư vấn, thẩm định, tham mưu giúp việc nội bộ về ứng dụng, sử dụng KHCN trong Tập đoàn, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới có công nghệ cao. Bên cạnh đó, Học viện phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và triển khai về VT-CNTT hàng đầu của Việt Nam; Mở rộng hoạt động KHCN sang tại thị trường quốc tế, tiến tới có trụ sở tại nước ngoài. Để đạt mục tiêu này, Học viện sẽ tập trung vào các giải pháp như đưa ra các sản phẩm nghiên cứu KHCN có tính thương mại và đảm bảo khả năng cạnh tranh; hợp tác với các nhà nghiên cứu, cộng tác viên có trình độ, kinh nghiệm; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ KHCN cho các đơn vị thành viên VNPT, mở rộng hợp tác quốc tế. 

Trong hoạt động đào tạo dài hạn, Học viện khẳng định vị thế là 1 trong 10 trường đại học hàng đầu về đào tạo lĩnh vực ICT, tổng chỉ tiêu tuyển sinh bình quân tăng 10-15% mỗi năm và đạt qui mô đào tạo 34.000 học sinh, sinh viên vào năm 2015. Học viện áp dụng mô hình giảng dạy hiện đại, chú trọng đổi mới nội dung thí nghiệm thực hành, nhanh chóng xây dựng chương trình đào tạo đại học các ngành điện tử, viễn thông, CNTT. Hệ thống bài giảng kịp thời theo sát sự đổi mới về công nghệ, xác định nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp để xây dựng chiến lược tuyển chọn sinh viên đầu vào. Hoạt động đào tạo ngắn hạn tiếp tục được đẩy mạnh, Học viện phấn đấu duy trì và ổn định thị trường đào tạo bồi dưỡng nội bộ cho Tập đoàn với nguồn thu bình quân 15 tỷ đồng, tăng cường đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức. 

Với hoạt động gắn kết giữa nghiên cứu với đào tạo và hoạt động SXKD, ngoài việc đẩy mạnh việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu cho đội ngũ giảng viên, HSSV, Học viện tạo điều kiện cho các giảng viên tham gia nghiên cứu, thực hiện các hợp đồng KHCN của Viện Nghiên cứu, tiếp cận các thông tin quản lí, khoa học kĩ thuật, mạng lưới của Tập đoàn và của thế giới; thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa các giảng viên, nghiên cứu viên trong Học viện và với các đơn vị khác. 

Trong giai đoạn này, Học viện sẽ sắp xếp và ổn định mô hình tổ chức các đơn vị nghiên cứu của Học viện theo hướng phân tầng, phân lớp rõ ràng, tách và đưa dần các đơn vị phục vụ sang hạch toán riêng; Ban hành các cơ chế tạo động lực, khuyến khích các cá nhân, đơn vị có đóng góp cho sự phát triển chung; Thực hiện cơ chế trả lương, khen thưởng nhằm thu hút nguồn nhân lực giỏi; Xây dựng cơ chế giám sát, tăng cường quản lí tài chính, dòng tiền, đặt ra các phương án xây dựng cơ chế kế hoạch tài chính…

 Trần Lâm

 

 

 

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại