VNPT | VNPT được cung cấp 132 kênh trên truyền hình trả tiền
You are here >   News > Tin_Tuc > ViewNews
Register   |  Login
 
VNPT được cung cấp 132 kênh trên truyền hình trả tiền
Cập nhật ngày: 08/05/2013 Facebook Youtube Youtube

Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cấp giấy Chứng nhận đăng ký cung cấp danh mục các kênh chương trình trên dịch vụ Truyền hình trả tiền cho VNPT.

Theo đó, VNPT đã đăng ký được cung cấp 101 kênh truyền hình của Việt Nam và 31 kênh truyền hình nước ngoài.

VNPT có trách nhiệm cung cấp đúng danh mục các kênh chương trình được ghi tại Giấy Chứng nhận này trên dịch vụ Truyền hình trả tiền, thực hiện theo đúng các quy định của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về bản quyền chương trình truyền hình và các quy định khác của Pháp luật có liên quan.

Ly Nguyễn

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại