VNPT | Dịch vụ điện thoại cố định truyền thống
You are here >   Products > ProductDetail
Register   |  Login
 
Dịch vụ điện thoại cố định truyền thống Dịch vụ nội hạt là dịch vụ mà liên lạc đợc thiết lập thông qua mạng điện thoại công cộng giữa các thiết bị đầu cuối hoặc giữa thiết bị đầu cuối với thiết bị truy nhập mạng dịch vụ trong cùng một phạm vi (vùng cước) nội hạt.

 

I. Dịch vụ điện thoại nội hạt

Dịch vụ nội hạt là dịch vụ mà liên lạc đươc thiết lập thông qua mạng điện thoại công cộng giữa các thiết bị đầu cuối hoặc giữa thiết bị đầu cuối với thiết bị truy nhập mạng dịch vụ trong cùng một phạm vi (vùng cước) nội hạt.

 
II. Dịch vụ điện thoại liên tỉnh
Cuộc gọi điện thoại liên tỉnh là cuộc gọi điện thoại đ­ược thiết lập giữa một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố này đến một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố khác và ng­ược lại, thông qua mạng viễn thông liên tỉnh. 

 b. Cách sử dụng:
Muốn sử dụng dịch vụ điện thoại liên tỉnh khách hàng cần quay số nh­ư sau: 0 + AC + SN


Trong đó:
- Chữ số 0 là mã truy nhập mạng liên tỉnh
- AC (Area code): Mã vùng điện thoại cho các tỉnh, thành phố
- SN (subscribe Number) là số thuê bao cần gọi
 
Thông tin nhà cung cấp dịch vụ điện thoại nội hạt và liên tỉnh

Tại Hà Nội:
Website: 
http://www.vnpt-hanoi.com.vn/

Điện thoại
700 (Giải đáp về dịch vụ Viễn thông)
119 (Báo hỏng dịch vụ Viễn thông)
Fax (84-4) 3668 6888
Địa chỉ: 75 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội
Email contact@vnpt-hanoi.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Website: Http://www.hcmtelecom.vn

Quí khách hàng có thể liên hệ tại các Viễn thông Tỉnh, Thành phố trên toàn quốc 

 III. Dịch vụ điện thoại Quốc tế
Gọi IDD là dịch vụ điện thoại quay số trực tiếp đi quốc tế của VTI. Đây là dịch vụ điện thoại có chất lư­ợng tốt nhất và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Dịch vụ này đặc biệt thích hợp cho các doanh nghiệp và những khách hàng có nhu cầu gọi điện thoại chất l­ượng cao, kết nối nhanh chóng và tin cậy với các đối tác, gia đình và bạn bè trên khắp thế giới.  

Chất l­ượng tốt nhất
Dịch vụ Gọi IDD cho phép tiến hành cuộc gọi một cách một cách nhanh nhất qua mạng điện thoại truyền thống đi khắp thế giới và do vậy đảm bảo chất l­ượng đàm thoại tốt nhất

Độ tin cậy cao nhất
Dịch vụ Gọi IDD đ­ược cung cấp qua mạng điện thoại công cộng tiên tiến, ổn định, có dự phòng đầy đủ nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm kết nối liên lạc tới bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Phạm vi phục vụ rộng nhất
Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ Gọi IDD tại tất cả các máy điện thoại thuê bao, các điểm công cộng để gọi tới trên 240 n­ớc và vùng lãnh thổ.

Thông tin nhà cung cấp dịch vụ dịch vụ IDD
Công ty Viễn thông Quốc tế
Trụ sở chính: số 97 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
Website: Http://www.vnpti.com.vn 

Quý khách có thể gọi tới số 18001001 để đ­ược giải đáp thông tin miễn phí hoặc gọi tới số 110 để đ­ược trợ giúp kết nối đi quốc tế.