VNPT | Bưu điện Quảng Nam hoạt động hiệu quả nhờ tiết kiệm chi phí
You are here >   VN_Post > vnpost_newsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Bưu điện Quảng Nam hoạt động hiệu quả nhờ tiết kiệm chi phí
Cập nhật ngày: 19/08/2011 Facebook Youtube Youtube

Bưu điện Quảng Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc giai đoạn 2008-2010.

Để đảm bảo tăng trưởng doanh thu và giảm chênh lệch về thu chi, Bưu điện tỉnh Quảng Nam đã chọn giải pháp: quản lý và tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu là doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Tiết kiệm hiệu quả chi phí

Trên cơ sở định hướng về cơ chế quản lý tài chính của VNPost, Bưu điện Quảng Nam đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc luôn quan tâm đến công tác quản lý dòng tiền, bảo đảm an toàn két quỹ, kiểm soát chặt mức lưu quỹ hàng ngày. Để giảm tải công việc cho thủ quỹ nhằm tiết kiệm lao động cũng như đảm bảo tính an toàn và tính hiệu quả của dòng tiền, Bưu điện tỉnh Quảng Nam đã hướng dẫn lực lượng thu nợ cước điện thoại nộp tiền trực tiếp vào ngân hàng hàng ngày. Đối với vật tư, thẻ, hàng hóa tồn kho... được cập nhật, theo dõi và quản lý chặt chẽ; thường xuyên đối chiếu, kiểm tra để phát hiện thừa, thiếu hoặc tính lỗi thời của hàng hóa để có phương án giải quyết, thu hồi vốn tránh thất thoát tài sản, vật tư. Đối với công nợ được quản lý theo từng đối tượng, thường xuyên được đối chiếu xác nhận, những khoản công nợ xấu, khó đòi được quan tâm và kịp thời xử lý góp phần làm lành mạnh hóa tình hình tài chính.

Đại diện lãnh đạo Bưu điện Quảng Nam cho biết: Mục tiêu chung của VNPost là nỗ lực phấn đấu giảm chỉ tiêu chênh lệch thu chi để tiến tới cân bằng thu chi vào năm 2013. Để đạt được mục tiêu này, hàng năm đơn vị đều xây dựng kế hoạch chi phí theo từng khoản mục giao cho các đơn vị trực thuộc để các đơn vị làm cơ sở xây dựng các khoản mục chi phí trên tinh thần tiết kiệm, kiên quyết cắt giảm các khoản chi phí chưa thật sự cần thiết. Với những nỗ lực trên, trong sáu tháng đầu năm 2011, Bưu điện tỉnh Quảng Nam đã thực hiện 37,9% kế hoạch chi phí giao (tương ứng với mức thực hiện 39,8% kế hoạch doanh thu thuần), giảm gần 20% so với cùng kỳ năm 2010;

Mục tiêu "cán đích" cân bằng thu chi năm 2012

Năm 2011, cơ chế của nhà nước về trợ cấp cho bưu chính công ích tiếp tục giảm, thu nhập của CBCNV bưu chính phụ thuộc hoàn toàn vào hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do đó, Bưu điện tỉnh Quảng Nam đã có nhiều giải pháp tiếp tục tăng cường và kiểm soát chi phí nhằm đạt được mục tiêu: chênh lệch thu chi giảm 35% so với năm 2010, tiến tới cân bằng thu chi năm 2012, về đích sớm hơn một năm so với chỉ tiêu của VNPost.

Để đạt được mục tiêu như vậy, ông Trần Văn Địch, Giám đốc Bưu điện Quảng Nam cho rằng, trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ đặt ra các giải pháp nâng cao vấn đề kiểm soát và tiết kiệm chi phí trong toàn đơn vị. Lực lượng lao động sẽ được sắp xếp theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý từ khối quản lý đến các đơn vị. Mạng lưới khai thác, vận chuyển được tổ chức theo hướng hợp lý hóa hành trình thu gom, xã hội hóa các tuyến đường thư, giảm xe chuyên ngành. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản phải tuân thủ đúng theo qui định của nhà nước, đảm bảo sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, chỉ đưa vào kế hoạch và triển khai những dự án thật sự hiệu quả, mang lại doanh thu và lợi nhuận trong thời gian sớm nhất. Tăng cường quản lý và bảo quản công cụ dụng cụ đã trang bị, hạn chế mua sắm mới cũng như mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ đắt tiền. Thường xuyên rà soát kiểm tra lại hệ thống định mức đã ban hành về vật tư, ấn phẩm, nhiên liệu, công cụ, dụng cụ, điện nước, các qui định về quản lý chi phí theo doanh thu, sản lượng các dịch vụ như các chính sách về chăm sóc khách hàng (hoa hồng, khuyến mãi, chiết khấu) chính sách về chi trả thù lao thu nợ cước, chi phí khấu hao, các khoản chi phí liên quan đến lao động như chi phí đào tạo, tiền ăn ca...kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và chế độ hiện hành.

Tuyên truyền xây dụng văn hóa tiết kiệm chi phí ở mỗi người lao động, thường xuyên phát động phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm, có sơ tổng kết đánh giá việc thực hiện phong trào. Thông tin kịp thời về kết quả thực hiện kiểm soát tình hình chi phí, thực hiện tiết kiệm của từng bộ phận; đồng thời có chế độ thưởng phạt hợp lý để tiếp tục phát huy và nhân rộng phong trào này.

PV (Theo ICT News)