Báo cáo chất lượng dịch vụ

Bản công bố chất lượng dịch vụ Phát thanh, Truyền hình - Dịch vụ MyTV

Bản công bố chất lượng dịch vụ Phát thanh, Truyền hình - Dịch vụ MyTV

Thứ Năm 31/08/2023 00:00

Chi tiết

Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Thứ Năm 03/08/2023 00:00

Chi tiết

Công bố chất lượng Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Công bố chất lượng Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang).

Thứ Năm 03/08/2023 00:00

Chi tiết

CÁC DỊCH VỤ CỦA VNPT

CÁC DỊCH VỤ CỦA VNPT

Thứ Tư 22/09/2021 16:15

Chi tiết

CÁC THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CÁC THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Thứ Tư 22/09/2021 15:40

Chi tiết