Kết quả kiểm tra định kỳ

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình định kỳ lần 2 năm 2022

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình định kỳ lần 2 năm 2022

Thứ Hai 06/02/2023 15:49

Chi tiết

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Năm 2022

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Năm 2022

Thứ Hai 06/02/2023 15:48

Chi tiết

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đấtsử dụng công nghệ FTTH/xPON Năm 2022

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đấtsử dụng công nghệ FTTH/xPON Năm 2022

Thứ Hai 06/02/2023 15:47

Chi tiết

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA và LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo Năm 2022

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA và LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo Năm 2022

Thứ Hai 06/02/2023 15:45

Chi tiết

Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất tại địa bàn Lào Cai, Phú Thọ - Quý III/2022

Kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất tại địa bàn Lào Cai, Phú Thọ - Quý III/2022

Thứ Ba 04/10/2022 00:00

Chi tiết