Kết quả kiểm tra định kỳ

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình định kỳ lần 1 Năm 2023

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình định kỳ lần 1 năm 2023

Thứ Năm 15/06/2023 00:00

Chi tiết

Kế hoạch thực hiện tự kiểm tra, đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông, truyền hình Năm 2023

Kế hoạch thực hiện tự kiểm tra, đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông, truyền hình Năm 2023

Thứ Năm 30/03/2023 00:00

Chi tiết

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Năm 2022

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Năm 2022

Thứ Hai 06/02/2023 15:48

Chi tiết

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đấtsử dụng công nghệ FTTH/xPON Năm 2022

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đấtsử dụng công nghệ FTTH/xPON Năm 2022

Thứ Hai 06/02/2023 15:47

Chi tiết

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA và LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo Năm 2022

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA và LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo Năm 2022

Thứ Hai 06/02/2023 15:45

Chi tiết